Nyhetsarkiv

 • Vaksine og vaksinering

  Publisert: 08.01.2021
  På denne siden vil Birkenes kommune samle all informasjon om vaksine og vaksinering i forbindelsen med Covid19 pandemien i 2020-2021.
  Les mer »
 • Les om korona her

  Publisert: 12.03.2020
  Dersom du lurer på om du er smittet – ta korona testen på koronasjekk.no Dersom du tror du er smittet ring fastlegen og/ eller legevakten 116 117
  Les mer »
 • Birkenes kommune søker profesjonelle aktører for avtale om utleie av boliger

  Publisert: 25.01.2021
  Birkenes kommune ønsker å inngå samarbeidsavtale om tilvisnings- og/eller tildelingsboliger med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.
  Les mer »
 • Koronavaksine – få plass i køen

  Publisert: 26.01.2021
  I forbindelse med vaksinering mot covid-19 har Birkenes kommune anskaffet et digitalt system som gjør det mulig for innbyggerne å sette seg på venteliste for vaksinering. Når du som innbygger har registrert deg, vil du etter hvert bli tildelt time for vaksinering. Vaksinen er helt gratis.
  Les mer »
 • Søknadsfrist for barnehage og SFO

  Publisert: 22.02.2021
  Søknadsfristen for barnehage og for SFO er 1. mars.
  Les mer »
 • Følsvann, Katterås og Skåre er vedtatt

  Publisert: 17.02.2021
  Kartverket har gjort vedtak i navnesakene om Følsvann, Katterås og Skåre m.fl. Her kan du lese vedtakene og informasjon om klagerett:
  Les mer »
 • Oppstart for Gauslå kleiver

  Publisert: 11.02.2021
  Arbeidet med å bygge 1,5 kilometer ny riksveg 41 ved Gauslå kleiver er i oppstartsfasen.
  Les mer »
 • Komfyren stod for over hundre utrykninger i 2020

  Publisert: 10.02.2021
  Brann- og redningsvesenet i Agder rykket i fjor ut til 124 branner og branntilløp på komfyren, i hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.
  Les mer »
 • Bedrageri mot eldre

  Publisert: 10.02.2021
  Bedrageri og svindel blir stadig mer utspekulert. Eldre er en målgruppe som svindlerne retter seg spesielt mot. Klikk på bildet under for noen enkle råd du kan følge for å unngå å bli lurt. Rådene er utformet av politiets næringslivskontakter i samarbeid med Telenor og DNB.
  Les mer »
 • Oppdaterte retningslinjer for besøk ved Birkenes sykehjem

  Publisert: 10.02.2021
  Når de fleste sykehjemsbeboere nå har fått vaksinedose to, innebærer det at de om kort tid er beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet av koronaviruset. Regjeringen har derfor endret på flere av rådene slik at det blir lettere å besøke eldre på sykehjem.
  Les mer »
 • Eiendomskatt Lillesand kommune

  Publisert: 09.02.2021
  Skattelistene for Lillesand kommune er offentliggjort. Listene ligger tilgjengelig på kommunens nettside og i servicetorvet på kommunehuset på Birkeland (2. etg.).
  Les mer »
 • Eiendomsskatten for 2021 er skrevet ut

  Publisert: 05.02.2021
  Skattelistene for Birkenes kommune er offentliggjort. Listene ligger tilgjengelig på kommunens nettside og i servicetorvet på kommunehuset (2. etg.).
  Les mer »
 • Birkenespolitikerne møtte RWE

  Publisert: 03.02.2021
  Mandag 1. februar hadde representanter for Birkenes kommunes politiske ledelse møte med utbyggerne av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk.
  Les mer »
 • UKM i mars og august

  Publisert: 30.01.2021
  Den planlagte mønstringa i Birkeneshallen fredag 12. februar må gå ut på grunn av koronarestriksjonene. Men UKM blir det i år også.
  Les mer »
 • Oppdaterte retningslinjer for besøk ved Birkenes sykehjem

  Publisert: 25.01.2021
  I forbindelse med den engelske virusvarianten har landets myndigheter skjerpet inn retningslinjer med hensyn til smittevern.
  Les mer »
 • Eldre nyheter om Korona

  Publisert: 28.01.2021
  Her har vi flyttet de gamle innleggene om korona
  Les mer »
 • Både fysiske og digitale utvalgsmøter

  Publisert: 23.01.2021
  Noen av de politiske utvalgsmøtene i årets første møterunde vil foregå fysisk i møterom, andre vil bli avviklet som fjernmøter på Microsoft Teams.
  Les mer »
 • Glad i mennesker og dyr

  Publisert: 22.01.2021
  Gunn Elisabeth Fidje er glad i å jobbe med mennesker, men når hun skal koble av tar erfaringskonsulenten seg en tur med hunden i nabolaget – Heimdalstraktene.
  Les mer »
 • Navnesak

  Publisert: 22.01.2021
  Kunngjøring om vedtak i navnesak Kartverket har gjort vedtak i ovennevnte navnesak, se deres vedtaksbrev vedlagt.  Kommunen er pliktig til å bruke den vedtatt skrivemåten. Om klagerett Offentlig organ, og lokal organisasjon med særlig tilknytning til stedsnavnet, har klagerett i forhold til...
  Les mer »
 • Innmelding skole - feilen er rettet

  Publisert: 18.01.2021
  Nå er nytt skjema for innmelding skole på plass, og vi håper alt virker som det skal.
  Les mer »
 • #1omdagen

  Publisert: 18.01.2021
  Når de vanlige aktivitetene forsvinner, er det lett å bli passiv innendørs. Med budskapet #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å komme seg en tur ut hver dag.
  Les mer »
 • Minneord over tidligere ordfører Kristen K. Flaa

  Publisert: 18.01.2021
  Søndag 10. januar 2021 sovnet en kjær og dyktig politiker stille inn i sitt hjem.
  Les mer »
 • Innreiseregistrering

  Publisert: 15.01.2021
  Travel to Norway/Innreise til Norge
  Les mer »
 • Om kvikkleire, ras og rassikring i Birkenes

  Publisert: 13.01.2021
  Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune i romjulen har det kommet spørsmål om ras og rassikring i Birkenes kommune.
  Les mer »
 • Spennende prosjektstilling på indre Agder

  Publisert: 11.01.2021
  Kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Åseral, Iveland, Vennesla og Birkenes går sammen om å etablere systematiske klimakrav i kommunenes egne og felles anskaffelser. Til dette trenger de en prosjektkoordinator.
  Les mer »
 • Stor vaksineglede på sykehjemmet

  Publisert: 07.01.2021
  Det var stor glede å spore hos både pasienter og ansatte på Birkenes sykehjem, da helsesykepleierne fra Birkenes helsestasjon satte de første koronavaksinene torsdag formiddag.
  Les mer »
 • Servicetovet utvider åpningstida

  Publisert: 06.01.2021
  For å imøtekomme publikums ønske om lenger åpningstid, vil servicetorvet på kommunehuset holde åpent til kl 17.00 hver torsdag fra 7. januar til 25. mars.
  Les mer »
 • Skjerpede smitteverntiltak i kollektivtrafikken på Agder

  Publisert: 05.01.2021
  Fra nasjonalt hold er det innført rødt nivå på videregående skoler og  ungdomsskoler fra 4. januar og de neste 2 ukene. AKT presiserer reiserådene for kollektivtrafikken for å begrense smitterisiko:
  Les mer »
 • Vannmåler

  Publisert: 28.12.2020
  Årets vannmåleravlesning er godt i gang
  Les mer »
 • Hjelpetelefoner

  Publisert: 21.12.2020
  Det er mange som gleder seg til jul, men for noen kan denne tiden være vanskelig. Da er det viktig at du snakker med noen.
  Les mer »
 • Informasjon om koronavaksine

  Publisert: 21.12.2020
  Birkenes kommune planlegger for koronavaksinasjon og sendte vaksinasjonsplan til Fylkesmannen fredag 18.12. Vi er godt forberedt for å gjennomføre vaksinasjon av innbyggerne.
  Les mer »
 • Åpningstider i jula

  Publisert: 11.12.2020
  Her finner du en oversikt over åpningstidene til servicetorvet, helsestasjonen og NAV i jula.
  Les mer »
 • Meld fra om viltpåkjørsler!

  Publisert: 17.12.2020
  Det er ikke strafftbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra.
  Les mer »
 • Det blir UKM

  Publisert: 16.12.2020
  Det nærmer seg tida for årets store begivenhet for birkenesungdommen, og denne gjengen er klar til å lage UKM, på den ene eller andre måten.
  Les mer »
 • Protokoll fra kommunestyret

  Publisert: 14.12.2020
  Se protokollen fra kommunestyremøtet på Engesland skole 10. desember her.
  Les mer »
 • Skjerpede besøksrestriksjoner på sykehjemmet

  Publisert: 10.12.2020
  Etter kommuneoverlegens anbefalinger er det innført skjerpede besøksrestriksjoner på Birkenes sykehjem.
  Les mer »
 • Martin fikk Ungbirken

  Publisert: 11.12.2020
  Martin Reiersen Jensen er en kar med mange jern i ilden. Torsdag ble han tildelt kommunens kulturpris Ungbirken.
  Les mer »
 • Nyttig skrivebordsøvelse

  Publisert: 08.12.2020
  Hvordan sikre driften av sykehjemmet dersom pasienter og/eller ansatte blir smittet av covid-19? Det var temaet for skrivebordsøvelsen ledere og fagutvikler i helse og velferd gjennomførte nylig.
  Les mer »
 • «Skåre», «Skaare» eller «Skore»?

  Publisert: 07.12.2020
  Statens kartverk har reist navnesak for to stedsnavn i Birkenes og to i Lillesand. Nå får kommunen, grunneiere, tomtefestere og lokale organisasjoner anledning til å uttale seg om skrivemåten.
  Les mer »
 • Gjør desember lysere!

  Publisert: 04.12.2020
  Bli med Skravlekopp-jentene Ingrid Remvik Leirvik og Venke Knutson og skap hyggelige menneskemøter i mørketida.
  Les mer »
 • Bli helserekrutt, du også!

  Publisert: 04.12.2020
  Nærmere 400 menn har fått seg ny jobb i helsesektoren via prosjektet Menn i helse. Birkenes kommune deltar i prosjektet, og rekrutteringsprosessen er i gang.
  Les mer »
 • Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

  Publisert: 02.12.2020
  Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å varsle ved funn av sjuke eller døde fugler. Det innføres også «portforbud» for å hindre smitte av fugleinfluensa til tamme fugler.
  Les mer »
 • Kulturskolerektor med spesiell drøm

  Publisert: 01.12.2020
  Som musiker har Audun Ramo turnert under fjerne himmelstrøk. Nå drømmer han om å løpe Svalandsgubben!
  Les mer »
 • Hvorfor er utredning og diagnose viktig for personer med demens?

  Publisert: 30.11.2020
  Dette ønsker Helsedirektoratet å sette fokus på, som en del av Demensplan 2020. Målet er å bygge ned stigma og bidra til at flere som har tegn på demenssykdom blir utredet og får en diagnose.
  Les mer »
 • 1. desember er Røykvarslerdagen

  Publisert: 27.11.2020
  Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.
  Les mer »
 • Oppfordrer til å levere overskuddsmat

  Publisert: 27.11.2020
  Regjeringen oppfordrer bedrifter som har mulighet, til å levere mer overskuddsmat til matsentralene.
  Les mer »
 • Informasjon fra kommuneoverlegen 27.11.20

  Publisert: 27.11.2020
  Den offentlige tannklinikken på Birkeland stenger i uke 49 etter at en ansatt har testet positivt for covid-19.
  Les mer »
 • En spesiell førjulsfeiring

  Publisert: 18.11.2020
  Birkeland sentrum og sentrum på Engesland og Herefoss skal pyntes litt ekstra i år, for å skape Julestemning når tradisjonsrike førjulsarrangementer må koronaavlyses.
  Les mer »
 • Informasjon fra kommuneoverlegen

  Publisert: 13.11.2020
  13.11.20
  Les mer »
 • Testing i helgene

  Publisert: 13.11.2020
  Ved behov for testing i helgene   kan dette gjøres via legevakten i Kristiansand.        Time for testing i helg kan bestilles på nett:   https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/karantene-og-smittemistanke/       Dersom du ikke kan bruke digitalt skjema for å avtale time, kan du ringe...
  Les mer »
 • Informasjon fra kriseledelsen

  Publisert: 12.11.2020
  Status for Birkene kommune er pr 12.11.20:      Antall personer smittet og i   isolasjon:   3    Antall personer i karantene: 1 2     Birkenes kommune har   full   kontroll på situasjonen.     V i ønsker å finne en balansegang mellom normal drift og trygghet for våre innbyggere.     Aktiviteter o...
  Les mer »
 • «Katerås» eller «Katterås»?

  Publisert: 11.11.2020
  Statens kartverk har reist navnesak for to stedsnavn i Birkenes og ett i Lillesand. Nå får kommunen, grunneiere, tomtefestere og lokale organisasjoner anledning til å uttale seg om skrivemåten.
  Les mer »
 • 11.11.20 Informasjon om smitte

  Publisert: 11.11.2020
  Det er meldt om en ny smittet med covid-19 i Birkenes onsdag formiddag. Vedkommende er smittet i utlandet og er nå i isolasjon. Smittesporing er gjennomført og det er en nærkontakt i karantene. Situasjonen er under kontroll.
  Les mer »
 • 10.11.20 Informasjon

  Publisert: 10.11.2020
  Kommuneoverlegen rapporterer tirsdag kveld om en ny smittet med covid-19 i Birkenes. Vedkommende er i isolasjon. Personen ble smittet på annen kant av landet og det er ingen nærkontakter som følges opp i Birkenes.
  Les mer »
 • Onsdagstreffet er avlyst ut november

  Publisert: 10.11.2020
  Onsdagstreffet for eldre er avlyst i morgen (11/11) og i første omgang ut november. Dette på grunn av innstramminger knyttet til koronaviruset.
  Les mer »
 • Digitalt informasjonsmøte om bredbånd

  Publisert: 09.11.2020
  Det var først planlagt for et fysisk folkemøte, men pga Covid-19 situasjonen ser vi oss nødt til å gjennomføre møtet digitalt. Hensikten med møtet er å informere om kommunens arbeid, og om hvordan vi i samarbeid med innbyggerne kan få til økt fiber/bredbåndsutbygging.  Dato: 17.november Klokka:...
  Les mer »
 • Osteseier i Agder

  Publisert: 09.11.2020
  Melkeprodusent Johan Isak Tveit og Osteverkstedet AS får pris for samarbeid og produksjon av fersk ost. Samarbeidet har gjort at de har vunnet Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Agder.
  Les mer »
 • Økonomi- og handlingsplan og årsbudsjett

  Publisert: 09.11.2020
  Klikk på lenkene under for å se kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2021-2024 og årsbudsjett for 2021.
  Les mer »
 • Ny og oppdatert informasjon 6. november

  Publisert: 06.11.2020
  Informasjon fra Birkenes legesenter og oppdatering om smittesituasjonen
  Les mer »
 • Oppdatert informasjon 6. november

  Publisert: 06.11.2020
  To personer bosatt i Birkenes er registret smittet den siste uken
  Les mer »
 • Erfaren erfaringskonsulent

  Publisert: 05.11.2020
  Han er utdannet sykepleier og taktekker og har prøvd mye forskjellig innen både helsevesenet og byggbransjen. Nå er det rusarbeid og barnevern som gjelder for Roger Villy Robstad.
  Les mer »
 • En person smittet i Birkenes

  Publisert: 03.11.2020
  Kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr melder om en ny covid-19 smittet i Birkenes. Vedkommende er i isolasjon og følges opp av kommuneoverlegen. Smittesporing er håndtert og det er ingen nærkontakter.
  Les mer »
 • Ny sterk toppturrekord

  Publisert: 26.10.2020
  Koronastengte aktivitetstilbud får folk ut i skogen og opp på toppene. I Birkenes har det vært nesten 8.000 flere besøk på de offisielle turtoppene i år enn i fjor.
  Les mer »
 • Kulturpris til en ekte svalandsgubbe

  Publisert: 26.10.2020
  Han har vært med i styre og stell i Birkenes IL i en mannsalder og var en av stifterne av det sagnomsuste Svalandsgubben skauløp. Søndag fikk Kristian Svaland Birkenes kommunes kulturpris.
  Les mer »
 • Kommunen ønsker samarbeid med private eiendomsutviklere

  Publisert: 22.10.2020
  Birkenes Kommune ønsker å gå i dialog med private utbyggere, tomteutviklere og utleiere om fremtidig samarbeid om boligtilbud til eldre og eventuelt andre personer med boligbehov.
  Les mer »
 • Møt kommunedirektøren i servicetorvet

  Publisert: 21.10.2020
  Fredag 23. oktober kan du møte kommunedirektør Anne Stapnes i servicetorvet på kommunehuset.
  Les mer »
 • Gi ris og ros til kommunen!

  Publisert: 16.10.2020
  Nå kan du på en enkel måte gi skriftlig tilbakemelding på hvordan du opplever servicen i Birkenes kommune.
  Les mer »
 • Smitte i Birkenes

  Publisert: 14.10.2020
  2 tilfeller av smitte
  Les mer »
 • Privat museum blir teaterscene

  Publisert: 14.10.2020
  Går alt etter planer og forhåpninger kan Birkenes Ungdomslag og Birkenes kommune invitere til et historisk spel i naturskjønne omgivelser på Flakk i 2023.
  Les mer »
 • Varaordfører søker digitale bøssebærere

  Publisert: 09.10.2020
  – Meld deg som digital bøssebærer og slå et slag for havet og miljøet, oppfordrer varaordfører Anders Christiansen.
  Les mer »
 • Sportsbua får penger til vintersportsutstyr

  Publisert: 06.10.2020
  Utlånstilbudet i regi av Frivilligsentralen og D Goe Selskab er blant fem finalister som får et sekssifret beløp hver i støtte av Lykkeskillingen.
  Les mer »
 • Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene

  Publisert: 30.09.2020
  Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som en del kommuner har i dag.
  Les mer »
 • Besøk på sykehjemmt

  Publisert: 29.09.2020
  Det innføres tidspunkter for når besøkende kan komme på sykehjemmet.
  Les mer »
 • Temaplan for idrett og fysisk aktivitet på høring

  Publisert: 29.09.2020
  Utvalg for oppvekst, velferd og helse i Birkenes vedtok 22. september å legge forslag til Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2021-2024 ut på høring. Frist for innspill er 26. oktober.
  Les mer »
 • Ekstraordinære midler til næringslivet

  Publisert: 17.09.2020
  Birkenes kommune har fått tildelt et engangsbeløp på 801 000 kr fra staten som skal formidles til gode søknader/prosjekt fra næringslivet i Birkenes kommune Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative...
  Les mer »
 • Kommunen har god testkapasitet

  Publisert: 15.09.2020
  Det er daglig testing på Birkenes legesenter. For å bli testet ringer du Birkenes legesenter (37 27 89 80) og får beskjed om oppmøtetid og -sted og hvordan du skal opptre.
  Les mer »
 • Turstiryddere fikk Kulturblomsten

  Publisert: 14.09.2020
  Birkenes kommunes hedersbevisning for et kulturengasjement langt utover det vanlige gikk i år til Erik Aamlid (82) og Olav Bårdsen Tveite (79).
  Les mer »
 • Innspillsmøte om videreutvikling av Tveide Næringspark

  Publisert: 07.09.2020
  Har du en idé eller to om hvordan Tveide Næringspark kan utvikles videre?
  Les mer »
 • Servicetorvet åpner igjen

  Publisert: 03.09.2020
  Fra og med mandag 7. september vil Servicetorvet på kommunehuset ha vanlige åpningstider, det vil si mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 10.00 til 14.00.
  Les mer »
 • Møte med naboer til Odderhei og Bjelkeberg vindkraftpark

  Publisert: 28.08.2020
  Førstkommende mandag (31. august) blir det arrangert et møte med representanter og berørte naboer i områder knyttet til Odderhei og Bjelkeberg vindkraftpark.
  Les mer »
 • «Jeg kjører grønt» med stort premiedryss

  Publisert: 19.08.2020
  «Jeg kjører grønt» lar seg ikke stoppe av korona-pandemien. Kampanjen starter 18. august og varer til 30. november. Påmelding fra 13. august.
  Les mer »
 • Politiske utvalgsmøter på Engesland og Herefoss

  Publisert: 17.08.2020
  Kommende mandag vil utvalget for samfunns-, steds- og næringsutvikling avholde møte på Engesland skole. Dagen etter møtes utvalget for oppvekst, helse og velferd på Herefoss skole. Begge møtene starter 18.00.
  Les mer »
 • Korona

  Publisert: 07.08.2020
  Sykehjem og omsorgsboliger
  Les mer »
 • Med næring på menyen

  Publisert: 17.07.2020
  Merete Holtans arbeidsoppgaver spenner fra plan- og byggesaker via jord- og skogbruksforvaltning til næringssaker, herunder salg og videreutvikling av nye kommunale næringsarealer.
  Les mer »
 • Melding om oppstart av reguleringsarbeid

  Publisert: 14.07.2020
  Sweco Norge AS gir på vegne av Birkenes kommune melding om oppstart av arbeid med ny detaljreguleringsplan for Tveide næringspark, i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11.
  Les mer »
 • Skremmende økning av hyttebranner i Norge

  Publisert: 07.07.2020
  Det brenner oftere i fritidsboliger enn tidligere. Antall branner har økt med over 50% de tre siste årene. Samtidig er det mange som leier private hus og hytter denne sommeren. Nå oppfordrer brannvesenet feriegjester og hytteeiere til å sjekke røykvarsleren der man overnatter.
  Les mer »
 • Kjøp av kortidsplasser covid-19

  Publisert: 03.07.2020
  Birkenes kommune har sammen med flere andre kommuner inngått avtale om kjøp av korttidsplasser i sommer, til pasienter med påvist covid-19. Dette er en beredskap dersom vi får innbyggere med covid-19 sykdom, og gjelder for de som ikke kan ivaretas med tjenester i eget hjem. Vedtak om hvem som...
  Les mer »
 • Åpningstider ved helsestasjonen på Birkeland sommeren 2020

  Publisert: 26.06.2020
  Klikk på lenken for å se åpningstidene for helsestasjonen på Birkeland i sommer:
  Les mer »
 • Fare ved bading i regulerte vassdrag

  Publisert: 26.06.2020
  Kombinasjonen av mye snø i fjellet, varme og rask snøsmelting, gjør at Agder Energi Vannkraft skjerper sikkerheten rundt regulerte vassdrag. Bading og soling på feil steder kan være forbundet med stor fare.
  Les mer »
 • Blir pensjonist etter 43 år i kommunens tjeneste

  Publisert: 25.06.2020
  Det er ikke mange arbeidstakere i dag som holder seg til én og samme arbeidsgiver hele sitt yrkesaktive liv. Det har Ole Aas-Hansen gjort. Fredag går han av med pensjon etter 43 år i sentralbordet hos Birkenes kommune.
  Les mer »
 • Digital postkasse

  Publisert: 24.06.2020
  En digital postkasse er en tjeneste på internett som kan ta imot og oppbevare post fra kommunen og andre offentlige instanser på en sikker måte. Med en digital postkasse bidrar du også til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport. Samtidig er du...
  Les mer »
 • Strømstans i kveld

  Publisert: 22.06.2020
  Det skal utføres arbeid på strømnettet i et område langs Tveitevegen i kveld, mandag 22. juni, mellom kl 19.00 og 20.30. I den forbindelse må strømmen tas mens arbeidet pågår.
  Les mer »
 • Kjære badegjest ved Berse

  Publisert: 19.06.2020
  Alle er velkomne til å bruke friområdet ved Berse. Alle oppfordres til å bruke området med omtanke for hverandre og beboere i nabolaget. Ferdsel til og fra området skal skje på etablerte stier/veier. Badegjester bes å ikke krysse private hager.
  Les mer »
 • Kickoff for nytt undervisningsopplegg og samarbeidsprosjekt

  Publisert: 19.06.2020
  Tirsdag kveld var nærmere 40 representanter for fem agderkommuner, samt representanter fra fylkesmann og UiA, samlet på Hotel Norge i Lillesand, til kickoff for undervisningsopplegget som skal brukes i «Deltakeren i sentrum».
  Les mer »
 • Folkemøte om MTA-plan

  Publisert: 18.06.2020
  Mandag 22. juni inviteres det til åpent informasjonsmøte i Birkeneshallen om RWEs forslag til MTA-plan for Oddehei Bjelkeberg vindkraftverk.
  Les mer »
 • Husk båndtvangen!

  Publisert: 18.06.2020
  Birkenes kommunes fallviltjeger måtte i dag ut for å kontrollere et rådyrkje som ble avlivet etter angrep fra hund. Vi minner om reglene for båndtvang fra 1. april til 20. august!
  Les mer »
 • Oddehei Bjelkeberg vindkraftverk i 3D

  Publisert: 18.06.2020
  Klikk på lenken under for å se RWEs 3D-modell av Oddehei-Bjelkeberg vindkraftverk. Vær obs på at det tar noe tid å laste ned og "pakke ut" modellen.
  Les mer »
 • Sommeråpning på biblioteket

  Publisert: 16.06.2020
  Birkenes folkebibliotek på Strøget på Birkeland har nå åpnet igjen etter å ha vært koronastengt. Fram til 15. august gjelder følgende åpningstider:
  Les mer »
 • Sommeråpent for Servicetorv og NAV

  Publisert: 14.06.2020
  Sommeråpent for Servicetorvet og NAV Birkenes
  Les mer »
 • Ønsker du å leie treningstid?

  Publisert: 11.06.2020
  Nå er det tid for å søke om treningstid i Birkeneshallen og gymsalen på Valstrand for høsten 2020 og våren 2021.
  Les mer »