Nyhetsarkiv

 • Vaksine og vaksinering

  Publisert: 08.01.2021
  På denne siden vil Birkenes kommune samle all informasjon om vaksine og vaksinering i forbindelsen med Covid19 pandemien i 2020-2021.
  Les mer »
 • Les om korona her

  Publisert: 12.03.2020
  Informasjon om Covid-19 legges ut her fortløpende:
  Les mer »
 • Spørsmål og svar om vindkraft på land

  Publisert: 05.05.2021
  På regjeringens nettside kan du finne svar på de vanligste spørsmålene om vindkraft på land og stortingsmelding nr. 28 (2019-2020) «Vindkraft på land – Endringer i konsesjonssystemet».
  Les mer »
 • Nå blir det sommeraktiviteter for ungdom

  Publisert: 04.05.2021
  Med 98.000 kroner i støtte fra Gjensidigestiftelsen blir det fritidsaktiviteter for ungdom minst ei uke i sommer i regi av av Joker fritidsklubb.
  Les mer »
 • Kommunal kompensasjonsording

  Publisert: 30.04.2021
  Birkenes kommune er tildelt totalt 732 000 kr for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Formålet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak knyttet til...
  Les mer »
 • PREMIERE 23.10 PÅ TEATERFORESTILLING FOR BARN - BILLETTSALG ER STARTET!

  Publisert: 29.04.2021
  Agder teater har for første gang lagt en premiere til Birkeland og det gleder vi oss til.
  Les mer »
 • Har du en kandidat til Mangfoldsprisen?

  Publisert: 28.04.2021
  Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.
  Les mer »
 • Sjekk ut Foreningsportalen!

  Publisert: 25.04.2021
  Birkenes Frivilligsentral har nå publisert Foreningsportalen. Her finner du oversikt over frivillige lag og foreninger i Birkenes. Klikk på lenken under for å komme inn på portalen.
  Les mer »
 • Sprer mestringsmetodikk

  Publisert: 23.04.2021
  Med utspring i Birkenes og Lillesand er undervisningsmetoden SAMM i ferd med å spres langt ut over Agders grenser. Nå er opphavskvinnene ute med lærebok om metoden også.
  Les mer »
 • Bli med på søppelplukkedugnad!

  Publisert: 12.04.2021
  Oppfordringen kommer fra naturforvalter Kristina Hatlevoll i Birkenes kommune. Hun lokker med gratis søppelsekker og poser til å samle opp søpla i.
  Les mer »
 • Avverget mulig alvorlig dataangrep mot Lillesand og Birkenes kommuner

  Publisert: 16.04.2021
  Lillesand og Birkenes kommuner ble torsdag 15. april utsatt for hacking, men angrepet ble raskt oppdaget og stoppet, og er nå under kontroll.
  Les mer »
 • Nå starter bålforbudet

  Publisert: 15.04.2021
  Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud i Norge. Da er det ikke lov å tenne opp bål eller grill i nærheten av skog, kystområder og annen utmark. Målet med forbudet er å forhindre skogbrann.
  Les mer »
 • Pressemelding på ulike språk

  Publisert: 14.04.2021
  Regjeringens pressemelding fra 7. april om gjenåpning av det norske samfunnet er oversatt til ulike språk.
  Les mer »
 • Ønsker bilder og filmklipp til 17. maifilmen

  Publisert: 12.04.2021
  Arbeidet med årets 17. maifilm er godt i gang. Nå oppfordres publikum til å bidra med bilder og filmsnutter.
  Les mer »
 • Studie om hjerterytmeforstyrrelser og rekruttering av deltagere

  Publisert: 07.04.2021
  Birkenes og Lillesand kommuner har innledet et samarbeide med «AF-studien», sammen med Sørlandet sykehus Arendal, Oslo Universitetssykehus, Vestre Viken, det nasjonale forskningsnettverket afib.no og LHL. AF-studien vil undersøke personer over 65 år for hjerterytmeforstyrrelser. Birkenes kommune...
  Les mer »
 • UKM kunst 2021

  Publisert: 24.03.2021
  På denne siden kan du se alle kunstverkene som er levert inn til den lokale UKM i Birkenes i år. Vi vil presentere noen kunstnere og deres bidrag hver uke framover, slik at alle kunstverkene til slutt ligger ute.
  Les mer »
 • Ett år med korona

  Publisert: 27.03.2021
  I disse dager er det litt over ett år siden det norske samfunnet stengte ned på grunn av covid-19-viruset. Hvordan har året vært for ordfører Gyro Heia?
  Les mer »
 • Covid-19 – status 30.03.21 kl. 12.00

  Publisert: 30.03.2021
  Det er ikke meldt om nye smittede i Birkenes siste dagene og status nå er:
  Les mer »
 • Bredbåndavtalene er signert

  Publisert: 25.03.2021
  Torsdag formiddag ble avtalene som sikrer utbygging av bredbånd fra Senumstad til Furholt, fra Vassbotn til Solheim og fra Ogge til Skreros signert av Telenor og Birkenes kommune.
  Les mer »
 • Oppdaterte retningslinjer for besøk ved Birkenes sykehjem 18. mars 2021

  Publisert: 18.03.2021
  Det er nå kontroll på smittesituasjonen i Birkenes Kommune og derfor oppheves besøksstansen på Birkenes sykehjem.
  Les mer »
 • Mer enn en jobb

  Publisert: 16.03.2021
  For Silje Ottersland Østbøll er jobben som utlånsansvarlig i Sportsbua mer enn en jobb.
  Les mer »
 • Planlegger digital og fysisk 17. mai

  Publisert: 15.03.2021
  Lederen av hovedkomiteen for 17. mai på Birkeland forsikrer at nasjonaldagen skal markeres på behørig vis, men også i år blir det en feiring i koronaens tegn.
  Les mer »
 • Kjørerute ved koronatesting

  Publisert: 12.03.2021
  Alle som skal teste seg for covid-19 på Birkeland bes ta avkjørselen inn mot kommunehuset og følge Smedens Kjerr forbi kommunehuset til baksiden av sykehjemmet. Her kjører man ned under sykehjemmet og til høyre mot baksiden av legesenteret, hvor testpersonellet står. Kjøreruten er skiltet. Man sk...
  Les mer »
 • Covid-19 informasjon 06.03.21

  Publisert: 06.03.2021
  Formannskapet i Birkenes vedtok 08.03.21: Stadfesting av ny midlertidig forskrift om smittesituasjonen i Birkenes
  Les mer »
 • Tid for å søke om kulturmidler

  Publisert: 08.03.2021
  1. april er fristen for å søke om kulturmidler, kapitalmidler, tilskudd til grendehus og kulturstipend fra Birkenes kommune.
  Les mer »
 • Covid-19 infomasjon 11.03.21 kl: 20.00

  Publisert: 11.03.2021
  Kommuneoverlegen melder om:
  Les mer »
 • Covid- 19 informasjon 06.03.21

  Publisert: 06.03.2021
  Pressemelding fra kommuneoverlegen
  Les mer »
 • Hastemøte om lokal koronaforskrift

  Publisert: 08.03.2021
  Mandag 08.03 kl 16.00 møtes formannskapet i Birkenes til digitalt hastemøte for å behandle forslag til ny midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Birkenes Kommune.
  Les mer »
 • Hastevedtak

  Publisert: 06.03.2021
  § 1. Formål og virkeområde Hastevedtakets formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall. Forskriften gjelder i Birkenes kommune. § 2. Forhold til øvrig lovverk Reguleringene i dette vedtak kommer i tillegg til...
  Les mer »
 • Eldre nyheter om Korona

  Publisert: 28.01.2021
  Her har vi flyttet de gamle innleggene om korona
  Les mer »
 • Nå ruller bredbåndtoget

  Publisert: 05.03.2021
  Nå er endelig bredbåndsutbyggerne på banen i Birkenes. Da må folk kjenne sin besøkelsestid, påpeker ordfører Gyro Heia og prosjektleder Aud Hellen Bergland.
  Les mer »
 • Få korona-informasjon på ditt eget språk

  Publisert: 02.03.2021
  Klikk på lenken under for å lese regjeringens pressekonferanser og pressemeldinger med informasjon om koronasituasjonen, anbefalinger og tiltak på arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og urdu.
  Les mer »
 • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  Publisert: 01.03.2021
  De tre finalistene er fylkesvinnerne fra Rogaland, Trøndelag og Agder -representert ved Lillesand!
  Les mer »
 • Birkenes kommune søker profesjonelle aktører for avtale om utleie av boliger

  Publisert: 25.01.2021
  Birkenes kommune ønsker å inngå samarbeidsavtale om tilvisnings- og/eller tildelingsboliger med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Boligene skal være et supplement til kommunens egne utleieboliger.
  Les mer »
 • Koronavaksine – få plass i køen

  Publisert: 26.01.2021
  I forbindelse med vaksinering mot covid-19 har Birkenes kommune anskaffet et digitalt system som gjør det mulig for innbyggerne å sette seg på venteliste for vaksinering. Når du som innbygger har registrert deg, vil du etter hvert bli tildelt time for vaksinering. Vaksinen er helt gratis.
  Les mer »
 • Søknadsfrist for barnehage og SFO

  Publisert: 22.02.2021
  Søknadsfristen for barnehage og for SFO er 1. mars.
  Les mer »
 • Følsvann, Katterås og Skåre er vedtatt

  Publisert: 17.02.2021
  Kartverket har gjort vedtak i navnesakene om Følsvann, Katterås og Skåre m.fl. Her kan du lese vedtakene og informasjon om klagerett:
  Les mer »
 • Oppstart for Gauslå kleiver

  Publisert: 11.02.2021
  Arbeidet med å bygge 1,5 kilometer ny riksveg 41 ved Gauslå kleiver er i oppstartsfasen.
  Les mer »
 • Komfyren stod for over hundre utrykninger i 2020

  Publisert: 10.02.2021
  Brann- og redningsvesenet i Agder rykket i fjor ut til 124 branner og branntilløp på komfyren, i hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.
  Les mer »
 • Bedrageri mot eldre

  Publisert: 10.02.2021
  Bedrageri og svindel blir stadig mer utspekulert. Eldre er en målgruppe som svindlerne retter seg spesielt mot. Klikk på bildet under for noen enkle råd du kan følge for å unngå å bli lurt. Rådene er utformet av politiets næringslivskontakter i samarbeid med Telenor og DNB.
  Les mer »
 • Oppdaterte retningslinjer for besøk ved Birkenes sykehjem

  Publisert: 10.02.2021
  Når de fleste sykehjemsbeboere nå har fått vaksinedose to, innebærer det at de om kort tid er beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet av koronaviruset. Regjeringen har derfor endret på flere av rådene slik at det blir lettere å besøke eldre på sykehjem.
  Les mer »
 • Birkenespolitikerne møtte RWE

  Publisert: 03.02.2021
  Mandag 1. februar hadde representanter for Birkenes kommunes politiske ledelse møte med utbyggerne av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk.
  Les mer »
 • UKM i mars og august

  Publisert: 30.01.2021
  Den planlagte mønstringa i Birkeneshallen fredag 12. februar må gå ut på grunn av koronarestriksjonene. Men UKM blir det i år også.
  Les mer »
 • Oppdaterte retningslinjer for besøk ved Birkenes sykehjem

  Publisert: 25.01.2021
  I forbindelse med den engelske virusvarianten har landets myndigheter skjerpet inn retningslinjer med hensyn til smittevern.
  Les mer »
 • Både fysiske og digitale utvalgsmøter

  Publisert: 23.01.2021
  Noen av de politiske utvalgsmøtene i årets første møterunde vil foregå fysisk i møterom, andre vil bli avviklet som fjernmøter på Microsoft Teams.
  Les mer »
 • Glad i mennesker og dyr

  Publisert: 22.01.2021
  Gunn Elisabeth Fidje er glad i å jobbe med mennesker, men når hun skal koble av tar erfaringskonsulenten seg en tur med hunden i nabolaget – Heimdalstraktene.
  Les mer »
 • Navnesak

  Publisert: 22.01.2021
  Kunngjøring om vedtak i navnesak Kartverket har gjort vedtak i ovennevnte navnesak, se deres vedtaksbrev vedlagt.  Kommunen er pliktig til å bruke den vedtatt skrivemåten. Om klagerett Offentlig organ, og lokal organisasjon med særlig tilknytning til stedsnavnet, har klagerett i forhold til...
  Les mer »
 • Innmelding skole - feilen er rettet

  Publisert: 18.01.2021
  Nå er nytt skjema for innmelding skole på plass, og vi håper alt virker som det skal.
  Les mer »
 • #1omdagen

  Publisert: 18.01.2021
  Når de vanlige aktivitetene forsvinner, er det lett å bli passiv innendørs. Med budskapet #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å komme seg en tur ut hver dag.
  Les mer »
 • Minneord over tidligere ordfører Kristen K. Flaa

  Publisert: 18.01.2021
  Søndag 10. januar 2021 sovnet en kjær og dyktig politiker stille inn i sitt hjem.
  Les mer »
 • Innreiseregistrering

  Publisert: 15.01.2021
  Travel to Norway/Innreise til Norge
  Les mer »
 • Om kvikkleire, ras og rassikring i Birkenes

  Publisert: 13.01.2021
  Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune i romjulen har det kommet spørsmål om ras og rassikring i Birkenes kommune.
  Les mer »
 • Spennende prosjektstilling på indre Agder

  Publisert: 11.01.2021
  Kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Åseral, Iveland, Vennesla og Birkenes går sammen om å etablere systematiske klimakrav i kommunenes egne og felles anskaffelser. Til dette trenger de en prosjektkoordinator.
  Les mer »
 • Stor vaksineglede på sykehjemmet

  Publisert: 07.01.2021
  Det var stor glede å spore hos både pasienter og ansatte på Birkenes sykehjem, da helsesykepleierne fra Birkenes helsestasjon satte de første koronavaksinene torsdag formiddag.
  Les mer »
 • Servicetovet utvider åpningstida

  Publisert: 06.01.2021
  For å imøtekomme publikums ønske om lenger åpningstid, vil servicetorvet på kommunehuset holde åpent til kl 17.00 hver torsdag fra 7. januar til 25. mars.
  Les mer »
 • Skjerpede smitteverntiltak i kollektivtrafikken på Agder

  Publisert: 05.01.2021
  Fra nasjonalt hold er det innført rødt nivå på videregående skoler og  ungdomsskoler fra 4. januar og de neste 2 ukene. AKT presiserer reiserådene for kollektivtrafikken for å begrense smitterisiko:
  Les mer »
 • Vannmåler

  Publisert: 28.12.2020
  Årets vannmåleravlesning er godt i gang
  Les mer »
 • Hjelpetelefoner

  Publisert: 21.12.2020
  Det er mange som gleder seg til jul, men for noen kan denne tiden være vanskelig. Da er det viktig at du snakker med noen.
  Les mer »
 • Informasjon om koronavaksine

  Publisert: 21.12.2020
  Birkenes kommune planlegger for koronavaksinasjon og sendte vaksinasjonsplan til Fylkesmannen fredag 18.12. Vi er godt forberedt for å gjennomføre vaksinasjon av innbyggerne.
  Les mer »
 • Åpningstider i jula

  Publisert: 11.12.2020
  Her finner du en oversikt over åpningstidene til servicetorvet, helsestasjonen og NAV i jula.
  Les mer »
 • Meld fra om viltpåkjørsler!

  Publisert: 17.12.2020
  Det er ikke strafftbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra.
  Les mer »
 • Det blir UKM

  Publisert: 16.12.2020
  Det nærmer seg tida for årets store begivenhet for birkenesungdommen, og denne gjengen er klar til å lage UKM, på den ene eller andre måten.
  Les mer »
 • Protokoll fra kommunestyret

  Publisert: 14.12.2020
  Se protokollen fra kommunestyremøtet på Engesland skole 10. desember her.
  Les mer »
 • Skjerpede besøksrestriksjoner på sykehjemmet

  Publisert: 10.12.2020
  Etter kommuneoverlegens anbefalinger er det innført skjerpede besøksrestriksjoner på Birkenes sykehjem.
  Les mer »
 • Martin fikk Ungbirken

  Publisert: 11.12.2020
  Martin Reiersen Jensen er en kar med mange jern i ilden. Torsdag ble han tildelt kommunens kulturpris Ungbirken.
  Les mer »
 • Nyttig skrivebordsøvelse

  Publisert: 08.12.2020
  Hvordan sikre driften av sykehjemmet dersom pasienter og/eller ansatte blir smittet av covid-19? Det var temaet for skrivebordsøvelsen ledere og fagutvikler i helse og velferd gjennomførte nylig.
  Les mer »
 • «Skåre», «Skaare» eller «Skore»?

  Publisert: 07.12.2020
  Statens kartverk har reist navnesak for to stedsnavn i Birkenes og to i Lillesand. Nå får kommunen, grunneiere, tomtefestere og lokale organisasjoner anledning til å uttale seg om skrivemåten.
  Les mer »
 • Gjør desember lysere!

  Publisert: 04.12.2020
  Bli med Skravlekopp-jentene Ingrid Remvik Leirvik og Venke Knutson og skap hyggelige menneskemøter i mørketida.
  Les mer »
 • Bli helserekrutt, du også!

  Publisert: 04.12.2020
  Nærmere 400 menn har fått seg ny jobb i helsesektoren via prosjektet Menn i helse. Birkenes kommune deltar i prosjektet, og rekrutteringsprosessen er i gang.
  Les mer »
 • Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

  Publisert: 02.12.2020
  Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å varsle ved funn av sjuke eller døde fugler. Det innføres også «portforbud» for å hindre smitte av fugleinfluensa til tamme fugler.
  Les mer »
 • Kulturskolerektor med spesiell drøm

  Publisert: 01.12.2020
  Som musiker har Audun Ramo turnert under fjerne himmelstrøk. Nå drømmer han om å løpe Svalandsgubben!
  Les mer »
 • Hvorfor er utredning og diagnose viktig for personer med demens?

  Publisert: 30.11.2020
  Dette ønsker Helsedirektoratet å sette fokus på, som en del av Demensplan 2020. Målet er å bygge ned stigma og bidra til at flere som har tegn på demenssykdom blir utredet og får en diagnose.
  Les mer »
 • 1. desember er Røykvarslerdagen

  Publisert: 27.11.2020
  Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.
  Les mer »
 • Oppfordrer til å levere overskuddsmat

  Publisert: 27.11.2020
  Regjeringen oppfordrer bedrifter som har mulighet, til å levere mer overskuddsmat til matsentralene.
  Les mer »
 • Informasjon fra kommuneoverlegen 27.11.20

  Publisert: 27.11.2020
  Den offentlige tannklinikken på Birkeland stenger i uke 49 etter at en ansatt har testet positivt for covid-19.
  Les mer »
 • En spesiell førjulsfeiring

  Publisert: 18.11.2020
  Birkeland sentrum og sentrum på Engesland og Herefoss skal pyntes litt ekstra i år, for å skape Julestemning når tradisjonsrike førjulsarrangementer må koronaavlyses.
  Les mer »
 • Informasjon fra kommuneoverlegen

  Publisert: 13.11.2020
  13.11.20
  Les mer »
 • Testing i helgene

  Publisert: 13.11.2020
  Ved behov for testing i helgene   kan dette gjøres via legevakten i Kristiansand.        Time for testing i helg kan bestilles på nett:   https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/karantene-og-smittemistanke/       Dersom du ikke kan bruke digitalt skjema for å avtale time, kan du ringe...
  Les mer »
 • Informasjon fra kriseledelsen

  Publisert: 12.11.2020
  Status for Birkene kommune er pr 12.11.20:      Antall personer smittet og i   isolasjon:   3    Antall personer i karantene: 1 2     Birkenes kommune har   full   kontroll på situasjonen.     V i ønsker å finne en balansegang mellom normal drift og trygghet for våre innbyggere.     Aktiviteter o...
  Les mer »
 • «Katerås» eller «Katterås»?

  Publisert: 11.11.2020
  Statens kartverk har reist navnesak for to stedsnavn i Birkenes og ett i Lillesand. Nå får kommunen, grunneiere, tomtefestere og lokale organisasjoner anledning til å uttale seg om skrivemåten.
  Les mer »
 • 11.11.20 Informasjon om smitte

  Publisert: 11.11.2020
  Det er meldt om en ny smittet med covid-19 i Birkenes onsdag formiddag. Vedkommende er smittet i utlandet og er nå i isolasjon. Smittesporing er gjennomført og det er en nærkontakt i karantene. Situasjonen er under kontroll.
  Les mer »
 • 10.11.20 Informasjon

  Publisert: 10.11.2020
  Kommuneoverlegen rapporterer tirsdag kveld om en ny smittet med covid-19 i Birkenes. Vedkommende er i isolasjon. Personen ble smittet på annen kant av landet og det er ingen nærkontakter som følges opp i Birkenes.
  Les mer »
 • Onsdagstreffet er avlyst ut november

  Publisert: 10.11.2020
  Onsdagstreffet for eldre er avlyst i morgen (11/11) og i første omgang ut november. Dette på grunn av innstramminger knyttet til koronaviruset.
  Les mer »
 • Digitalt informasjonsmøte om bredbånd

  Publisert: 09.11.2020
  Det var først planlagt for et fysisk folkemøte, men pga Covid-19 situasjonen ser vi oss nødt til å gjennomføre møtet digitalt. Hensikten med møtet er å informere om kommunens arbeid, og om hvordan vi i samarbeid med innbyggerne kan få til økt fiber/bredbåndsutbygging.  Dato: 17.november Klokka:...
  Les mer »
 • Osteseier i Agder

  Publisert: 09.11.2020
  Melkeprodusent Johan Isak Tveit og Osteverkstedet AS får pris for samarbeid og produksjon av fersk ost. Samarbeidet har gjort at de har vunnet Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Agder.
  Les mer »
 • Økonomi- og handlingsplan og årsbudsjett

  Publisert: 09.11.2020
  Klikk på lenkene under for å se kommunedirektørens forslag til økonomi- og handlingsplan for 2021-2024 og årsbudsjett for 2021.
  Les mer »
 • Ny og oppdatert informasjon 6. november

  Publisert: 06.11.2020
  Informasjon fra Birkenes legesenter og oppdatering om smittesituasjonen
  Les mer »
 • Oppdatert informasjon 6. november

  Publisert: 06.11.2020
  To personer bosatt i Birkenes er registret smittet den siste uken
  Les mer »
 • Erfaren erfaringskonsulent

  Publisert: 05.11.2020
  Han er utdannet sykepleier og taktekker og har prøvd mye forskjellig innen både helsevesenet og byggbransjen. Nå er det rusarbeid og barnevern som gjelder for Roger Villy Robstad.
  Les mer »
 • En person smittet i Birkenes

  Publisert: 03.11.2020
  Kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr melder om en ny covid-19 smittet i Birkenes. Vedkommende er i isolasjon og følges opp av kommuneoverlegen. Smittesporing er håndtert og det er ingen nærkontakter.
  Les mer »
 • Ny sterk toppturrekord

  Publisert: 26.10.2020
  Koronastengte aktivitetstilbud får folk ut i skogen og opp på toppene. I Birkenes har det vært nesten 8.000 flere besøk på de offisielle turtoppene i år enn i fjor.
  Les mer »
 • Kulturpris til en ekte svalandsgubbe

  Publisert: 26.10.2020
  Han har vært med i styre og stell i Birkenes IL i en mannsalder og var en av stifterne av det sagnomsuste Svalandsgubben skauløp. Søndag fikk Kristian Svaland Birkenes kommunes kulturpris.
  Les mer »
 • Kommunen ønsker samarbeid med private eiendomsutviklere

  Publisert: 22.10.2020
  Birkenes Kommune ønsker å gå i dialog med private utbyggere, tomteutviklere og utleiere om fremtidig samarbeid om boligtilbud til eldre og eventuelt andre personer med boligbehov.
  Les mer »
 • Møt kommunedirektøren i servicetorvet

  Publisert: 21.10.2020
  Fredag 23. oktober kan du møte kommunedirektør Anne Stapnes i servicetorvet på kommunehuset.
  Les mer »
 • Gi ris og ros til kommunen!

  Publisert: 16.10.2020
  Nå kan du på en enkel måte gi skriftlig tilbakemelding på hvordan du opplever servicen i Birkenes kommune.
  Les mer »
 • Smitte i Birkenes

  Publisert: 14.10.2020
  2 tilfeller av smitte
  Les mer »
 • Privat museum blir teaterscene

  Publisert: 14.10.2020
  Går alt etter planer og forhåpninger kan Birkenes Ungdomslag og Birkenes kommune invitere til et historisk spel i naturskjønne omgivelser på Flakk i 2023.
  Les mer »
 • Varaordfører søker digitale bøssebærere

  Publisert: 09.10.2020
  – Meld deg som digital bøssebærer og slå et slag for havet og miljøet, oppfordrer varaordfører Anders Christiansen.
  Les mer »
 • Sportsbua får penger til vintersportsutstyr

  Publisert: 06.10.2020
  Utlånstilbudet i regi av Frivilligsentralen og D Goe Selskab er blant fem finalister som får et sekssifret beløp hver i støtte av Lykkeskillingen.
  Les mer »
 • Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene

  Publisert: 30.09.2020
  Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som en del kommuner har i dag.
  Les mer »