Varsel om støyende arbeid kveld/natt og stengt vei

Innhold

Birkenes kommune har satt ned ny vannkum ved Nordåsvegen, i forbindelse med påkobling av vannledning må vannet stenges for enkelte abonnenter. Dette medfører også at Nordåsvegen vil bli stengt, omkjøring vil bli skiltet. For at arbeidene skal føre til minst mulig ulemper vil dette bli utført på kveldstid og nattestid. Arbeidet vil utføres mandag 10.02.20 kl 20.00 til tirsdag 11.02.20 kl 06.00.

Hvilke arbeider skal gjøres?

I forbindelse med påkobling av vannkum vil det bli utført bygge- og anleggsaktivitet i området ved innkjøringtil Nordåsvegen/Stoppedalsmyra. Det må forventes ulemper i form av støy og at innkjøringen til Nordåsvegen blir stengt, noe som medfører endret kjøremønster.

Vi beklager ulempene anleggsarbeidet medfører, vi vil redusere ulempene så godt vi kan og begrense periode med stengt vann og vei så langt det lar seg gjøre.

Ferdsel i området

Omkjøringen blir skiltet gjennom Strøget, opp Lille Tømmerås, og videre til toppen av Nordåsbakken. Gangtrafikken slik den er i dag er ikke planlagt endret og skal opprettholdes i størst mulig grad. 

Entreprenøren vil være behjelpelig med praktisk bistand i forhold til fremkommelighet for eldre og bevegelseshemmede.

Vi ber om forståelse for viktigheten av dette arbeidet og håper på et godt samarbeid med huseierne og andre berørte.

 

Plan for varsling og sikring av vegarbeid