Vannmåler

Innhold

Årets vannmåleravlesning er godt i gang

 

SMS varsel:

Varsel er sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. Nytt SMS varsel for de som gikk glipp av første vil bli sendt ut i løpet av romjulen.

Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem for kommunale eiendomsgebyrer som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler eierrepresentant og/eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen. I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Dvs vi vil for enkelte eiendommer kun sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

 

Ved feil:

Hvis du mottar en sms som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt sms sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881. Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Kan vi nå deg?

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no

  1.  www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon.      I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både      mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil      foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere      kanskje er kjent med fra tidligere.
  2.  www.varslemeg.no      som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens      varslingssystem

Bedrifter:

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

 

Avlesningskort:

Mottar du avlesningskort, har du to muligheter til levering av avlest stand.

  1. Fyll ut avlesningskortet og leverer det til kommunen innen 7      januar.
  2. Gå inn på leseav.no og registrere standen der, innen 7 januar.

 

Har du spørsmål ta kontakt med oss: postmottak@birkenes.kommune.no eller 37 28 15 00