Informasjon om vaksine og vaksinering

Innhold

På denne siden vil Birkenes kommune samle all informasjon om vaksine og vaksinering i forbindelsen med Covid19 pandemien i 2020-2021.

Informasjon om vaksine 24.03.21

Vaksinasjon med AstraZeneca vaksinen

Ny informasjon om vaksinering 10.03.21

Vaksinasjon uke 10

Informasjon om vaksinering

Vaksinasjon covid-19 og bivirkninger (film)

Informasjon om vaksinering 04.02.21

Koronavaksine – få plass i køen

Vaksinetall og grupper

Informasjon om vaksinasjon 20.01.21

Vaksinasjon av innbyggerne 08.01.21

Vaksinasjon av helsepersonell 08.01.21