Turstiryddere fikk Kulturblomsten

Innhold

Birkenes kommunes hedersbevisning for et kulturengasjement langt utover det vanlige gikk i år til Erik Aamlid (82) og Olav Bårdsen Tveite (79).

Prisoverrekkelse

OVERREKKELSE: Varaordfører Anders Christiansen (f.v.) bisto leder av Utvalg for oppvekst, helse og velferd, Linda Hye, med å overrekke Kulturblomsten til Erik Aamlid og Olav Bårdsen Tveite. Kulturleder Wenche Flaa Eieland (lengst til høyre) hadde regien på arrangementet.

De to ildsjelene har stått i spissen for dugnadsgjengen som har lagt ned et stort arbeid over flere år med å rydde og merke nye turstier fra Teinefossen til Slettane bru på vestsida og østsida av Tovdalselva. Arbeidet starta i 2014 og ble fullført i vår. Begge prisvinnerne er aktive fiskere og opptatt av å holde seg i god form, begge var aktivt med i arbeidet med å redde bord og benker langs elva fra å bli tatt av storflommen i 2017, og begge har vært involvert i arbeidet med restaurering og reparasjon av bruene langs elva.

Allsidige ildsjeler

I 2018 jobba de med å registrere og fotografere alle tømmerskjermene i elva fra Flakkebrua til Gauslaa, dette for å ha et grunnlag for å vurdere hvilke skjermer som bør tas vare på for ettertida. Begge har også gjort stor innsats for kulturlivet i andre sammenhenger. Olav som mangeårig styremedlem i Birkenes IL, Lions Birkenes og Birkenes Sportsfiskeforening. Han var også med i bygdeboknemda som jobba fram bind 5 av bygdebok for Birkenes, «Arven føres videre». Erik har vært og er blant annet styremedlem i Nedre Tovdal fiskelag.

Populære prisvinnere

At tildelingen er populær er ingen overdrivelse. Jubelen og applausen fra nærmere 80 frammøtte steg mot himmelen da prisen ble delt ut under den offisielle åpningen av den nye turstien på østsida av elva søndag ettermiddag. Arrangementet fant sted ved Eriksbu, gapahuken og bålplassen som er oppkalt etter nettopp Erik Aamlid. Her fikk også arbeidslagene bak både turstiene og reparasjonsarbeidet på den flomskadde Slogedalsbrua sin velfortjente hyllest. Spelemannslaget Strøge’ sørga for den musikalske underholdninga, og alle de frammøtte måtte selvsagt prøvegå brua, som framstår atskillig mer brukervennlig enn før flommen. Det hele kulminerte med en munter åpning av den nye utedoen ved gapahuken, med Øystein Svaland i hovedrollen.  

Kriterier

Kriteriene for tildeling av Birkenes kommunes kulturblomst er som følger:

Mottakeren bør ha framstått som spesielt skapende eller på annen måte ha bidratt til større forståelse for kulturell utvikling.

Kulturblomsten ble første gang utdelt i 1989 og gikk da til skuespilleren Per Aabel og komponisten/musikeren Geir Knutson. Kulturblomstvinnerne  får blomster, diplom og en akvarell tegnet av vår lokale kunstner Svenn Hansen.

Smittevern

SMITTEVERN: Mange ville prøvegå den nyreparerte Slogedalsbrua. Alle fikk en dusj håndsprit av kulturleder Wenche Flaa Eieland med på veien.

Folksomt

FOLKSOMT: Åpningsarrangementet for den foreløpig siste turstien langs elva samla rundt regna 80 mennesker ved gapahuken og bålplassen Eriksbu. I bakgrunnen sørger spelemannslaget Strøge’ for musikalsk underholdning.

Muntert

MUNTERT: Øystein Svaland sørga for at de frammøtte fikk seg en god latter da han åpna den nye utedoen i skauen like ved Eriksbu.

Flere bilder:

BrugangBruarbeidslagetGrunneierneStilaugetPrisvinnerne 2Spelemannslaget Strøge'Wenche og Terje Murberg