Tid for å søke om kulturmidler

Innhold

1. april er fristen for å søke om kulturmidler, kapitalmidler, tilskudd til grendehus og kulturstipend fra Birkenes kommune.

Penger

Hvert år tildeler kommunen kulturmidler til lag og foreninger i form av aktivitetsmidler til frivillige lag og foreninger, tilskudd til grendehus, tilskudd til kapitalformål og kulturstipend til ungdom mellom 16 og 25 år. Søknaden er elektronisk, og skjemaet «Søknad om kulturmidler» finner du i det elektroniske søknadssenteret på kommunens hjemmeside, eller ved å klikke på lenken under. Begge steder må du logge deg inn via id-porten. Retningslinjer for de ulike støtteordningene finner du her.

Dersom du trenger hjelp, ta kontakt med kulturleder Wenche Flaa Eieland på 995 27 447 eller i Servicetorvet i 2. etg. på kommunehuset.

SØKNADSSKJEMA