Temaplan for idrett og fysisk aktivitet på høring

Innhold

Utvalg for oppvekst, velferd og helse i Birkenes vedtok 22. september å legge forslag til Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2021-2024 ut på høring. Frist for innspill er 26. oktober.

Planen skal endelig vedtas i kommunestyremøtet i desember. Klikk på lenkene for å se planforslag og forslag til handlingsprogram:

PLANFORSLAG

HANDLINGSPROGRAM 

Innspill sendes Birkenes kommune på e-post til postmottak@birkenes.kommune.no eller pr. post til Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland innen 26. oktober 2020.