Spørsmål og svar om vindkraft på land

Innhold

På regjeringens nettside kan du finne svar på de vanligste spørsmålene om vindkraft på land og stortingsmelding nr. 28 (2019-2020) «Vindkraft på land – Endringer i konsesjonssystemet».

regjeringen.no