Spennende prosjektstilling på indre Agder

Innhold

Kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Åseral, Iveland, Vennesla og Birkenes går sammen om å etablere systematiske klimakrav i kommunenes egne og felles anskaffelser. Til dette trenger de en prosjektkoordinator.

Les mer og søk på stillingen HER

Kommunelogoer