Søknadsfrist for SFO skoleåret 2020/21

Innhold

Søknadsfrist for SFO for skoleåret 2020/21 er 1. mars 2020. Alle må søke om ny SFO-plass hvert år.

Søknadsskjema og informasjon finner dere på kommunens hjemmeside under SFO, ny plass. Man kan gå rett til siden her.