Smitte i Birkenes

Innhold

2 tilfeller av smitte

Fedrelandsvennen melder om to positive Covid-19 prøver i Birkenes. Dette er personer som er testet i Birkenes, men begge bor i andre kommuner. Smitteoppsporing er ivaretatt.