Skjerpede besøksrestriksjoner på sykehjemmet – oppdatert

Innhold

Etter kommuneoverlegens anbefalinger er det innført skjerpede besøksrestriksjoner på Birkenes sykehjem.
  • Ved ønske om besøk på sykehjemmet ber vi alle besøkende henvende seg direkte til institusjonen/avdelingen, for å avtale sitt besøk.
  • Besøkstidene er 11.00-12.30 og 17.00-19.30. Besøket kan være utover besøkstidene, men personalet kan av kapasitetshensyn kun motta besøkende innenfor disse tidspunktene.
  • Besøkende må bruke munnbind som de selv tar med seg.
  • Det er 10 dagers karantene før besøk på sykehjemmet etter alle utenlandsopphold. 

Kravet om munnbind er nytt. Årsaken er at det er mer bevegelse i befolkningen i forbindelse med julen.

Vi fraråder familie å ta med pasienter på sykehjemmet hjem i julen, selv om det juridisk sett er lovlig. Dette grunnet økt risiko for smittespredning. Et smitteutbrudd i sykehjemmet vil kunne få store konsekvenser, da denne gruppen er betydelig utsatt for alvorlig sykdom og død som følge av koronaviruset. Pasienten vil bli satt i karantene og testet i etterkant av besøk utenfor sykehjemmet.

Restriksjonene gjelder Birkenes sykehjem. Dette gjennomføres for å beskytte våre pasienter, som alle er i høyrisikogruppen.