Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene

Innhold

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som en del kommuner har i dag.

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen vil det ikke lenger være skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på
www.skatteetaten.no

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.