«Skåre», «Skaare» eller «Skore»?

Innhold

Statens kartverk har reist navnesak for to stedsnavn i Birkenes og to i Lillesand. Nå får kommunen, grunneiere, tomtefestere og lokale organisasjoner anledning til å uttale seg om skrivemåten.

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

 • Skåre / Skaare / Skore / Skòre (gard 131)
 • Skåre / Skaare / Skore / Skòre (bruk 131/1)
 • Skåre / Skaare / Skore / Skòre (bruk 131/2)
 • Skårsaga / Skårssaga (bygg for jordbruk, fiske og fangst)
 • Skåre / Skore (bru) – Agder fylkeskommune er vdtaksmyndighet
 • Skåråna / Skoråna / Skårsåna / Skorsåna (elv)
 • Skåreheia / Skoreheia / Skårsheia / Skorsheia (hei)
 • Skårsfjellet / Skorsfjellet (stup)

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

 • Brattfoss / Brattefoss (foss) – Brattfoss / Brattefoss finnes ikke i SSR, så vi ber om opplysninger om plassering av denne.
 • Brattfosshei / Brattfossheia / Bratefosshei / Brattefossheia (hei)
 • Øygardsmarka og Brattfossheia naturreservat (verneområde)

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

 • Østerøya / Østerøen (gard 11)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/1)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/2)
 • Østerøya / Østerøen/Vedrushaven (bruk 11/3)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/5)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/6)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/7)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/9)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/10)
 • Østerøya / Østerøen (bruk 11/12)
 • Fløiheien / Fløiheia / Fløyheia / Heia (bruk 11/15)
 • Østerøykilen (vik)
 • Østerøystrand (strand)

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

 • Tengsbekk / Tingsbekk / Tingsbæk (gard 27)
 • Tengsbekk / Tingsbekk / Tingsbæk (bruk 27/1)
 • Tengsbekkåsen (ås)
 • Tengsbekkholmen (holme)

Østerøya (gard), Østerøykilen og Østerøystrand ble vedtatt som skrivemåter i 1998. For å få gjort vedtak på alle bruksnavna, reiser Kartverket hele saken på nytt nå.

Klikk på lenkene for å se brev fra Kartverket om hver enkelt navnesak:

SKÅRE

BRATTFOSSHEIA

ØSTERØYA / TENGSBEKK

Innspill til navnesakene må være Birkenes kommune i hende senest 19. desember 2020.

Innspill sendes Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland eller postmottak@birkenes.kommune.no