Sjekk ut Foreningsportalen!

Innhold

Birkenes Frivilligsentral har nå publisert Foreningsportalen. Her finner du oversikt over frivillige lag og foreninger i Birkenes. Klikk på lenken under for å komme inn på portalen.

FORENINGSPORTALEN

Foreningsportalen erstatter de gamle listene over lag og foreninger som tidligere lå på kommunens hjemmeside. Listene har vist seg vanskelige, for ikke å si umulige, å holde oppdatert. Før Foreningsportalen ble publisert, ble det lagt ned et møysommelig arbeid med å finne ut av hvilke foreninger som eksisterer og hvilke kontaktpersoner foreningene har. Både frivillige og ansatte har vært med i dette arbeidet.

Foreningen redigerer selv

Selve systemet ligger i Frivilligsentralens datasystem, og blir betalt og vedlikeholdt derfra. Det er likevel sånn at det er opp til hver enkelt forening å holde sin oppføring i portalen oppdatert. Hver forening har sin «boks» hvor det er ført opp navn, e-post og eventuelt nettside. Foreningen har også mulighet til å skrive litt om sin forening, legge til bilde og eventuelt logo.

Rett etter påske sendte Frivilligsentralen en kode på e-post eller sms til hver forening. Koden gir redigeringstilgang til foreningens egen side. Det fulgte også med en forklaring på hvordan dette gjøres. De som ikke føler seg trygge på å kunne håndtere dette på pc, kan kontakte Frivilligsentralen, så kan endringer gjøres derfra.

Enkelt oppslagsverk

Tanken bak Foreningsportalen er at det skal være enkelt å finne en forening eller en kontaktperson til en forening. Det kan være nyttig for både folk som flytter til bygda og de som har bodd her en stund. Systemet er helt i startgropa, og tanken er at Frivilligsentralen og foreningene sammen skal gjøre Foreningsportalen brukervennlig og god.

Frivilligsentralen står ansvarlig for datasystemet og kostnadene, mens foreningene må ta ansvar for innholdet på sine egne oppføringer. Til hver forening er det koblet en eller flere aktiviteter, som gjør at interesserte kan finne foreningen ved å søke opp aktiviteter også, for eksempel kor, korps, fotball, ski, motor, livssyn osv.

Meld fra om feil!

Frivilligsentralen oppfordrer interesserte til å sjekke ut portalen så snart som mulig. Er det noen som finner feil, så gi beskjed til Frivilligsentralen, så blir feilene rettet opp. Dersom det er foreninger som er registrert, og som ikke ønsker å stå der, kan de slettes. Det kan også være foreninger som ikke er registrert i portalen, fordi de ikke sto på listene som tidligere lå på kommunens hjemmeside. I såfall er det bare å kontakte Frivilligsentralen, så kan foreningen bli lagt til.

Frivilligsentralen når du på 913 64 595 eller e-post

Du finner Foreningsportalen på kommunens hjemmeside, under Kultur og Fritid/Lag og foreninger.