Privat museum blir teaterscene

Innhold

Går alt etter planer og forhåpninger kan Birkenes Ungdomslag og Birkenes kommune invitere til et historisk spel i naturskjønne omgivelser på Flakk i 2023.

Elvespelet 1 

PRESSEBRIEFING: Fredag viste Anne Svendsen (f.v.), Wenche Flaa Eierland og Iren Sommerset lokalpressen, representert ved Lillesandspostens Christian Nørstebø og Birkenesavisas Terje Modal, rundt på det private fløtermuseet, som nå altså blir teaterscene.

– Anne og jeg har snakket om spel i mange år, og i 2023 er ungdomslaget hundre år, forteller Iren Sommerset, leder i Birkenes ungdomslag og administrativ leder for det planlagte spelet. Anne er ingen ringere enn Anne Svendsen, tidligere kulturprisvinner i Birkenes og mangeårig regissør og instruktør i Birkebilla musikkteater. Sammen med kulturleder i Birkenes kommune, Wenche Flaa Eieland, har de to ildsjelene invitert lokalpressen til det private fløtermuseet på Flakk, hvor det historiske spelet skal finne sted.

Positiv grunneier

I naturskjønne omgivelser på en høyde med utsikt over Tovdalselva og Flakksvann viser de rundt på det private fløtermuseet, bygd opp av Devold-gründer Egil Flakk. Eiendommen er nå overtatt av Egils datter Grethe, og ifølge kulturlederen er grunneieren med på spelplanene.

– De vil gjerne ha mer aktivitet på museumsområdet og er veldig positive til dette, presiserer Wenche Flaa Eieland.

– De har planer om å bygge et sanitærbygg her, og vi kommer til å bygge opp et amfi til publikum i skråningen bak museumsbygget, legger hun til.

Kjent manusforfatter

Med utgangspunkt på begynnelsen av 1900-tallet skal spelet gi et tilbakeblikk på deler av den lokale historien fram til cirka 1925. Stikkord er Lillesand-Flaksvandsbanen, tømmerfløting og fiske, St. Hansfeiringer og fesjå, besøk av rikfolk fra hovedstaden, Myhre torvstrøfabrik, Dina jordmor og utvandring til Amerika. For å nevne en brøkdel. Til å føre manuset i pennen har regissør Anne spurt den kjente forfatteren Rune Belsvik. «Han vil utarbeide en spennende og dramatisk historie basert på noe av det som skjedde i bygda på den tida», heter det i pressemeldingen.

– Forfatteren er klar, han sitter bare og venter på oss, opplyser Anne Svendsen.

Stort dugnadsløft

Oppsetningen skal organiseres som et eget prosjekt knyttet til Birkenes ungdomslag. Det skal opprettes ei prosjektgruppe med deltakere fra samarbeidende lag og foreninger, aktuelle ildsjeler og Birkenes kommune. Det vil også bli opprettet undergrupper som skal snekre kulisser, sy kostymer og  drive markedsføring. Tilsammen vil mer enn hundre mennesker i alle aldre vil være involvert. Mange vil bli rekruttert fra det rike musikk- og amatørteaterlivet i bygda. Skuespillere, musikere og dansere vil jobbe dugnad, det samme vil kostyme-, rekvisitt- og kulissemakere. Det kan imidlertid bli aktuelt å leie inn noen profesjonelle skuespillere for å sette en ekstra spiss på det kunstneriske. Ifølge regissør Anne Svendsen er jakta på skuespillere allerede i gang.

Håper næringslivet bidrar

Birkenes ungdomslag skal ha prosjektledelse og ansvar for økonomien i prosjektet, som har et budsjett på nærmere en million. Kulturleder Wenche Flaa Eieland håper å få den lokale sparebanken og det lokale næringslivet med som økonomiske støttespillere.

– Vi har kontakta banken og flere andre bedrifter allerede. De har vist tidligere at de stiller opp når det skjer noe spesielt, så vi håper de gjør det igjen, framholder kulturlederen.

Går alt etter planen, blir det premiere i august 2023 for spelet som skal vare i cirka to og en halv time, fordelt på to akter med pause imellom.

Elvespelet 2

NATURLIGE KULISSER: Det private fløtermuseet og området rundt vil skape en flott ramme rundt et historisk spel. Wenche Flaa Eieland (f.v.), Iren Sommerset og Anne Svendsen diskuterer kulisser og tekniske løsninger.