Planlegger digital og fysisk 17. mai

Innhold

Lederen av hovedkomiteen for 17. mai på Birkeland forsikrer at nasjonaldagen skal markeres på behørig vis, men også i år blir det en feiring i koronaens tegn.

Vemund med flagg

HOVEDKOMITÉLEDER: Vemund Ruud forsikrer at det bir 17. maifeiring på Birkeland i år også.

– Hvis noen skulle lure på det, så blir det salutt, det blir flaggheising, kransnedleggelse og korpsmusikk, bekrefter Vemund Ruud. Den ni kvinne- og mannsterke hovedkomiteen for 17. mai på Birkeland 2021 starta planlegginga av nasjonaldagsfeiringa rett etter nyttår. Med stadig nye koronarestriksjoner ble det tidlig klart at årets feiring, i likhet med fjorårets, ikke kunne gjennomføres etter tradisjonelt mønster, det vil si med barnetog, folketog, leker på Tobias’ Jorde og folkefest i Birkeneshallen om kvelden.

Digitalt festprogram

Men feiring blir det altså, fest også, i digital form.

– Vi planlegger et digitalt festprogram av en halvtimes varighet, opplyser Vemund Ruud. Hovedkomiteen ønsker å favne bredt. Festprogrammet kommer derfor til å fokusere på kultur.

– Målet er å nå folk i alle aldre, presiserer hovedkomitélederen. I tillegg skal det opprettes en side der folk kan sende inn videosnutter fra det lokale kulturlivet og bilder fra tidligere 17. maifeiringer.

Bildene og filmsnuttene skal gjøres tilgjengelige for publikum.

– Vi har veldig lyst til å få til noe som er samlende når vi ikke kan samles. Vi håper vi klarer å vise noe av bredden i den flotte bygda vår, understreker Vemund Ruud.

Tegnekonkurranse, bilkortesje og natursti

Alt skal imidlertid ikke foregå på nettet denne dagen. Hovedkomiteen planlegger både tegnekonkurranse for barn, bilkortesje og natursti. Sistnevnte skal henges ut slik at den kan gås helga før selve dagen (17. mai er på en mandag), dersom man ønsker det. Hovedkomiteen oppfordrer i tillegg bygdefolket til å arrangerer mindre, lokale feiringer der de bor.

– Det blir ikke en stor samlende fest på Tobias Jorde, men vi oppfordrer folk i grendelag og nabolag til å arrangere mindre fester, bekrefter Vemund Rudd og legger smilende til:

– Pass på å ha nok is i fryseren!

Korpsene stiller opp

Som om ikke dette skulle være nok; det blir korpsmusikk å høre, laiv sådann. Bygdas korps trår nemlig til slik de gjorde i fjor, da de til stor glede for sambygdingene marsjerte rundt i boligfeltene på Birkeland.

– Vi er veldig takknemlige for at korpsene stiller opp i år igjen. Det har mye å si for stemninga på selve dagen, understreker Vemund Ruud før han avslutter med følgende lovnad:

-Vi kan se fram til nasjonaldagen i år også, selv om den ikke blir helt som den pleier. Bygda skal bli pynta, flaggene skal opp, blomster skal ut, det skal synes at det er 17. mai!