Osteseier i Agder

Innhold

Melkeprodusent Johan Isak Tveit og Osteverkstedet AS får pris for samarbeid og produksjon av fersk ost. Samarbeidet har gjort at de har vunnet Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Agder.

Prisutdeling 1

PRISUTDELING: Johan Isak Tveit og Andrea Maggioni har sammen vunnet Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Agder 2020. På bilde ser vi også varaordfører i Lillesand Geir Svenningsen og regiondirektør i Innvoasjon Norge Agder, Sveinung Hovstad. (FOTO: Bjørn Stormoen, Birkenes kommune)

Med en ekstra lokalforedlingskvote for osteproduksjon får Johan Isak Tveit utnyttet produksjonskapasiteten som han har i fjøset i tillegg til den ordinære leveringskvota for melk. Osteverkstedet AS får dermed fersk, kortreist melk til sin osteproduksjon. Samarbeidet mellom de to har vært økonomisk gunstig for begge parter. Fredag 6. november ble bedriftene hedret med Innovasjon Norge sin Bedriftsutviklingspris for landbruket i Agder.

Sørlandsk mozzarella

Johan Isak Tveit driver stort med melkeproduksjon på Steindal i Lillesand. Ved siden av fjøset har han bygd ysteri for utleie til Osteverkstedet AS. Her produseres spennende italiensk ost, hovedsakelig Sørlandsk Mozzarella. Fersk og kortreist melk gir fantastisk smak til ostene med sitt karakteristisk særpreg. Ostene er italienskinspirerte ferskoster som leveres ukentlig til hotell- og restaurantmarkedet.

– Vi er veldig avhengig av hverandre, og det er en stor oppmuntring og annerkjennelse for våre bedrifter å få Bedriftsutviklingsprisen i landbruket, sier Johan Isak Tveit og Andrea Maggioni i Osteverkstedet AS.

Samarbeid mellom gård og ysteri

Til sammen sysselsetter bedriftene seks personer, og det økonomiske resultatet karakteriseres som godt. Gården er et lite samlingspunkt i bygda, og i ulike sammenhenger er det åpen gård. Hver vår åpner nemlig Johan Isak Tveit gården sin for 5. klassinger i Lillesand.

Tveit er en ressursperson som er aktiv i bondelag og skogeierlag. Med drift av arealer på mange små gårdsbruk i Høvåg og Lillesand sørger han for et åpent kulturlandskap som også er viktig for turismen i området.

Anerkjent

Osteverkstedet AS v/Andrea Maggioni er meget anerkjent i sitt fag. Ysteriet startet i et oppusset verksted i en nedlagt bensinstasjon, derav navnet Osteverkstedet. Ostene produseres uten konserveringsmiddel eller unødvendige tilsetningsstoffer. Produksjon og omsetning har vokst raskt på kort tid.

– Jeg bruker ekte italiensk kjærlighet og ekte lillesandsk kumelk, sier Andrea Maggioni i Osteverkstedet AS.

Partene har samarbeidet i flere år og har derfor bygd opp stor tillit til hverandre.

Juryens begrunnelse

Kandidatene til prisen ble vurdert ut fra kriteriene økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og innovasjon/nyskaping.

– Juryen har vektlagt at bedriftene har sett muligheten for å utvikle noe nytt gjennom samarbeid. Dette samarbeidet har gitt fersk lokalprodusert ost, sysselsetting og økonomisk gevinst for begge parter. I tillegg er gården et sosialt samlingspunkt i bygda, så dette samarbeidet er en svært god vinner som oppfyller alle kriterier, sier regiondirektør Sveinung Hovstad i Innovasjon Norge Agder.

Kilde: Innovasjon Norge, Agder, ved Lilly Berland

Prisutdeling 2

50.000 KRONER: Prisen er på 50.000 kroner som ved delt pris gir 25.000 kroner til hver. Vinnerne fra hvert fylke er også med å konkurrere om den nasjonal prisen. (FOTO: Bjørn Stormoen, Birkenes kommune)