Oppstart for Gauslå kleiver

Innhold

Arbeidet med å bygge 1,5 kilometer ny riksveg 41 ved Gauslå kleiver er i oppstartsfasen.

Rv 41 Gauslå kleiver - bilde fra 3D-modell

Bilde fra 3D-modell

Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten ved å utbedre kurver, etablere mykt sideterreng og øke vegens bæreevne.

Reguleringsplanen for strekningen ble godkjent av Birkenes kommune i 2018, og Statens vegvesen

har nå startet arbeidet med detaljprosjektering og arbeidsgrunnlag for entreprenøren som skal

bygge vegen. Det er planlagt å inngå kontrakt med entreprenør etter sommerferien 2021, slik at arbeidet i marka tar til da.

Prosjektet starter ved låven på Herefossveien 2857 og avsluttes på toppen av kleivene. Grunneiere som blir direkte berørte av prosjektet vil bli kontakta av Statens Vegvesen.

Prosjekteringsleder Jon Olav Upsal

Mobil: 924 42 753

E-post: jon.olav.upsal@vegvesen.no

 

Prosjektleder Solvor Kleggetveit

Mobil: 481 8 1884

E-post: solvor.kleggetveit@vegvesen.no