Oppfordrer til å levere overskuddsmat

Innhold

Regjeringen oppfordrer bedrifter som har mulighet, til å levere mer overskuddsmat til matsentralene.

I oppfordringen, som kommer via Fylkesmannen i Agder, heter det:

«Utenforskap og fattigdom befinner seg ofte i grenselandet mellom der det offentliges ansvar slutter, og det frivillige arbeidet begynner. Matsentralen Sør er en ideell organisasjon som bidrar i dette frivillige arbeidet. Matsentralen Sør har mellom 25 og 30 veldedige organisasjoner som henter mat hos seg og omfordeler mat videre til ideelle organisasjoner i Agder.
Under koronapandemien har behovet for mat økt med 70 prosent, og selv om matsentralene har fått inn 30 prosent mer mat i løpet av pandemien, har de fortsatt behov for mer. Matsentralen Sør holder til i Sørlandsparken i Kristiansand og distribuerer fullverdig overskuddsmat fra produsenter, grossister og dagligvarebutikker til ideelle organisasjoner som gir denne til vanskeligstilte personer.

I forbindelse med koronapandemien oppfordrer regjeringen bedrifter som har mulighet, til å levere mer overskuddsmat til matsentralene.

Les mer om Matsentralen Sør:

MATSENTRALEN SØR