Oppdaterte retningslinjer for besøk ved Birkenes sykehjem

Innhold

Når de fleste sykehjemsbeboere nå har fått vaksinedose to, innebærer det at de om kort tid er beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de skulle bli smittet av koronaviruset. Regjeringen har derfor endret på flere av rådene slik at det blir lettere å besøke eldre på sykehjem.

Det er likevel noen viktige forutsetninger:

 • Hvis både sykehjemsbeboeren og den besøkende er vaksinert, kan de nå ha fysisk kontakt.
 • Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med en eller to uvaksinerte besøkende, men de må være de samme over tid.
 • Andre besøkende opprettholder fremdeles avstandskrav på 1 meter.
 • Det er betydelig mindre risiko for symptomatisk covid-19 etter vaksinasjon, men covid-19 kan ikke utelukkes helt.
 • Ved ønske om besøk på sykehjemmet ber vi alle besøkende fortsatt henvende seg direkte til institusjonen/avdelingen for å avtale sitt besøk. Besøkstidene er kl. 11.00-12.30 og 17.00-18.30. Vi har dessverre ikke kapasitet til å motta besøk utover disse tidene.
 • Besøk foregår fremdeles på pasientens rom.
 • Besøkende som er bekreftet med covid-19 eller sannsynligvis har sykdommen, får ikke komme på besøk på sykehjemmet.
 • Besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene kan ikke komme på besøk.
 • Sykehjemmet holder oversikt over hvem som besøker institusjonen, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte ved behov.
 • Besøkende utfører håndhygiene ved ankomst.
 • Besøkende oppfordres til å følge med på gjeldende lokale og nasjonale anbefalinger.
 • Det er 10 dagers karantene før besøk på sykehjemmet etter alle utenlandsopphold. 

Foreløpig fraråder vi familien å ta med pasienter på sykehjemmet hjem. Årsaken er at våre ansatte fremdeles ikke er vaksinerte mot covid-19 og trenger å beskyttes mot eventuell smitte.