Oppdaterte retningslinjer for besøk ved Birkenes sykehjem

Innhold

I forbindelse med den engelske virusvarianten har landets myndigheter skjerpet inn retningslinjer med hensyn til smittevern.

På Birkenes sykehjem ber vi om at besøkende til pasienter på sykehjemmet som har vært i kommunene Nordre Follo, Oslo, Ås, Frogn, Indre Østfold, Enebakk, Moss, Våler, Nesodden og Vestby holder besøkskarantene på 10 dager, jamfør utenlandsopphold.

Vi har hatt krav om at besøkende må ha på seg munnbind under hele besøket. Det går vi bort fra fordi mange besøkende ikke klarer å bruke munnbindet riktig. Kravet til avstand blir derfor veldig viktig.

Retningslinjene ved besøk til sykehjemmet er:

  • Ved ønske om besøk på sykehjemmet ber vi alle besøkende henvende seg direkte til institusjonen/avdelingen, for å avtale sitt besøk. Besøkstidene er kl. 11.00-1230 og 17.00-1930. Besøket kan vare utover besøkstidene, men personalet kan av hensyn til til kapasitet kun motta besøkende innenfor disse tidspunktene.
  • Besøkende trenger ikke lenger bruke munnbind, men kravet til avstand til pasienter og personale er minimum 1 meter.
  • Hvis avstandskravet ikke lar seg gjennomføre, må man bruke munnbind.
  • OBS! Se instruksjonsvideo fra OsloMet om korrekt bruk av munnbind: INSTRUKSJONSVIDEO
  • Det er 10 dagers karantene før besøk på sykehjemmet etter alle utenlandsopphold. 

Vi fraråder familie å ta med pasienter på sykehjemmet hjem, selv om det juridisk sett er lovlig. Dette grunnet økt risiko for smittespredning. Et smitteutbrudd i sykehjemmet vil kunne få store konsekvenser, da denne gruppen er betydelig utsatt for alvorlig sykdom og død som følge av koronaviruset. Pasienten vil bli satt i karantene og testet i etterkant av besøk utenfor sykehjemmet. Når alle våre pasienter er fullvaksinerte vil vi vurdere retningslinjene igjen. Men det er viktig å huske på at de som er fullvaksinerte er beskyttet for viruset for egen del, men de kan fortsatt bli smittet og dermed være smittebærende. Vi kommer trolig ikke til å være på normalt nivå før alle i befolkningen er vaksinerte.

Restriksjonene gjelder Birkenes sykehjem. Dette gjennomføres for å beskytte våre pasienter og pleiepersonalet.