Oppdaterte retningslinjer for besøk ved Birkenes sykehjem 18. mars 2021

Innhold

Det er nå kontroll på smittesituasjonen i Birkenes Kommune og derfor oppheves besøksstansen på Birkenes sykehjem.

Siden vi fremdeles er i en pandemisituasjon så fortsettes retningslinjer for besøk.

Retningslinjene ved besøk til sykehjemmet er:

  • Ved ønske om besøk på sykehjemmet ber vi alle besøkende henvende seg direkte til institusjonen/avdelingen for å avtale sitt besøk. Besøkstidene er 11.00-12.30 og 17.00-18.30. Besøket kan vare utover besøkstidene, men personalet kan av hensyn til kapasitet kun motta besøkende innenfor disse tidspunktene.
  • Besøkende benytter munnbind som de selv har med seg.
  • Alle pasienter kan ha inntil en eller to klemmevenner som må være de samme personene over tid. Klemmevennene trenger ikke å bruke munnbind og har heller ikke avstandskrav til sin besøkende.
  • OBS! Se instruksjonsvideo fra OsloMet om korrekt bruk av munnbind: INSTRUKSJONSVIDEO
  • Det er 10 dagers karantene før besøk på sykehjemmet etter alle utenlandsopphold.

Vi fraråder familie å ta med pasienter på sykehjemmet hjem, selv om det juridisk sett er lovlig. Dette grunnet økt risiko for smittespredning. Pasienten vil bli satt i karantene og testet i etterkant av besøk utenfor sykehjemmet. De aller fleste av  våre pasienter er fullvaksinerte mot Covid-19. Likevel er det restriksjoner. Det er viktig å huske på at de som er fullvaksinerte er beskyttet for Covid-19 for egen del, men de kan fortsatt bli smittet og dermed være smittebærende. Vi kommer trolig ikke til å være på normalt nivå før en stor del av befolkningen er vaksinerte.

Gjelder sykehjemmet

Restriksjonene gjelder Birkenes sykehjem. Dette gjennomføres for å beskytte våre pasienter og pleiepersonalet.