Informasjon 6. november

Innhold

To personer bosatt i Birkenes er registret smittet den siste uken

Det er registrert to smittetilfelle av covid-19 i Birkenes, begge etter utenlandsreise. De smittede er nå i isolasjon og den enes nærkontakt er i karantene. Situasjonen er under kontroll.  

 

Personene i Birkenes som er covid-19 smittet ble rutinemessig testet på flyplass etter utenlandsreise. Vedkommende hadde ingen symptomer, fulgte retningslinjene og gikk rett i innreisekarantene.

 

For å begrense smitterisiko fraråder Birkenes kommune nå fly- og reiser til utlandet. 

 

Nye nasjonale tiltak  

Regjeringen presenterte nye nasjonale tiltak og innstramminger på en pressekonferanse 5. november. De anbefaler at alle i de kommende ukene i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker. 

 

Anbefalinger:  

 • Hold deg mest mulig hjemme 

 • Ha minst mulig sosial kontakt med andre enn de du bor med 

 • Dropp unødvendige innenlandsreiser  

 • Hold minst 1m avstand  

 • Vask hender ofte og grundig  

 • Maks 5 gjester hjemme  

Nye regler:  

 • Forbudt å være mer enn 20 personer på private sammenkomster på offentlig sted 

 • Nasjonal skjenkestopp kl: 24.00  

 • Ingen nye gjester på restauranter og utsteder etter kl: 22.00  

 • Forbudt å være mer enn 50 personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter  

 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge 

 • 10 dager på karantenehotell for alle som ikke har fast bopel i Norge  

 • 10 dager på karantenehotell for arbeids- reisende hvor arbeids- eller oppdragsgiver ikke kan sørge for egnet oppholdssted  

 

Les mer på helsenorge.no 

Les mer på regjeringen.no 

 

 

De siste dagene er flere smittervernsråd strammet inn eller presisert:  

🔸Smittesporing: 

Vi anbefaler nå at alle som defineres som nærkontakter tester seg. Det vil ikke forkorte karantenetiden, men fremskynde smittesporingen rundt de som er smittet. 

🔸Avstand, karantene og isolering: 

1. Voksne i karantene bør holde avstand til andre voksne i husstanden for å hindre smittespredning. Det er bestemte krav til egnet karantenested. 

2. Personer som allerede er i karantene når de får typiske symptomer på covid-19 (luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet eller tap av smak- eller luktesans), regnes som «sannsynlig covid-19-tilfeller» inntil prøvesvar foreligger. Deres hustandsmedlemmer må i karantene i påvente av prøvesvar.  

🔸Definisjoner av tilfelle og nærkontakt: 

Hva som menes med «dine nærmeste» som du kan omgås som normalt, er presisert fordi det ble oppfattet forskjellig. Det omfatter de du bor med og kjæreste. De som bor alene bør kun ha to-tre personer de er fysisk nær. Det bør være de samme personene over tid. PS. "Dine nærmeste" er ikke det samme som "nærkontakter".  

 

 🔸Opphevelse av isolasjon: 

Tid før avisolering er oppdatert. Hovedregelen er at man kan avisoleres når det er gått 10 døgn etter symptomdebut, såfremt man har vært feberfri det siste døgnet.