Ønsker bilder og filmklipp til 17. maifilmen

Innhold

Arbeidet med årets 17. maifilm er godt i gang. Nå oppfordres publikum til å bidra med bilder og filmsnutter.

BMKs kortesjeinnslag 2012 

KORTESJEN 2012: Du husker kanskje Birkeland Musikkorps sitt kortesjeinnslag i 2012? Nå ber hovedkomiteen for 17. mai på Birkeland om bilder fra tidligere 17. maifeiringer og videoklipp fra kulturlivet i bygda, til 17. maifilmen som er under produksjon. (FOTO: Birkenes kommune)

– Vi ønsker bilder fra tidligere 17. maifeiringer og filmklipp fra kulturlivet i kommunen. Noe vil bli brukt i selve filmen, og noe vil bli vist etter hovedsendingen som varer cirka en halv time, forklarer leder av hovedkomiteen for 17. mai på Birkeland, Vemund Ruud. Han tør ikke love at alle innsendte bidrag kommer på lufta, men oppfordrer bygdefolket til å grave i bilde- og filmfilene sine og sende inn bidrag.

– Det kan være bilder fra gamle dager eller i fjor, presiserer Ruud. Han understreker at eventuelle filmklipp ikke bør være for lange.

– Vi ønsker filmsnutter på maksimalt ti sekunder fra kulturlivet i kommunen. I fjor var det mye fokus på natur, i år blir det kultur, forteller hovedkomitélederen. Eksempler på innhold kan være idrett, musikk, sang, kalveslepp, tømmerhogst, hest, speider, kirker, kunst og teater, fugl eller fisk.

– Her er det viktig at vi får vist fram hele bredden av kulturlivet i kommunen vår, understreker Vemund Ruud.

Frist for å sende inn innslag er søndag 2. mai.

Bilder og videoer kan leveres på denne lenken: AIRTABLE

Hovedkomitéleder Vemund Ruud med flagg 

KOMITÉLEDER: Vemund Ruud er leder av hovedkomiteen for 17. mai på Birkeland 2021. (FOTO: Birkenes kommune)