Nyttig skrivebordsøvelse

Innhold

Hvordan sikre driften av sykehjemmet dersom pasienter og/eller ansatte blir smittet av covid-19? Det var temaet for skrivebordsøvelsen ledere og fagutvikler i helse og velferd gjennomførte nylig.

ØVDE PÅ SMITTESITUASJON: Enhetsleder ved Birkenes sykehjem May Kristin Ødegård (f.v.), fagutviklingssykepleier Monica Flaa Birkeland, kommunalsjef helse og veferd Bente Moland Somdal og enhetsleder for hjemmetenesten Trude Murberg.

 

– Vi gikk gjennom en tenkt situasjon og så på hvordan driften i tjenestene kan sikres ved en smittesituasjon, opplyser kommunalsjef for helse og velferd, Bente Moland Somdal. Scenariet var positiv covid-19-test hos beboer og ansatt på sykehjemmet og i heldøgns omsorgsbolig. Noe som  medførte at både beboere og ansatte måtte i isolasjon og karantene. I en slik situasjon vil kommuneoverlegen og smittesporingsteamet ta seg av smittesporing, hvem som skal i karantene og isolasjon, mens sykehjemslegen og fastlegene sørger for at beboerne blir ivaretatt medisinsk sett.

Sikre drift og tjenester

– I denne øvelsen konsentrerte vi oss om hvordan vi skal sikre kontinuerlig drift og helse- og omsorgstjenester til våre beboere og brukere i en slik tenkt situasjon. Vi gikk gjennom flere aktuelle områder, som lokasjon for de som er smittet, hvordan personalsituasjonen ville vært og hvordan organisere personalet, bruk av  smittevernutstyr, informasjon, renhold og hvordan besøk til beboerne bør organiseres, forteller kommunalsjefen.

Nyttig

 Underveis brukte de eksisterende planer og fikk gjort noen nyttige justeringer og oppdateringer.

– De som deltok opplevde dette som nyttig, og en slik øvelse bidrar til at vi er godt forberedt for å håndtere eventuell smitte på sykehjemmet og i heldøgns omsorgsboliger dersom det skulle oppstå slike situasjoner, framholder Bente Moland Somdal.

– De som er smittet skal ivaretas, men alle de andre med tjenestebehov skal også ivaretas. Vi gjør det vi kan for at en slik situasjon ikke skal oppstå, men vi må likevel være forberedt på at det kan skje, avslutter hun.