Oppdatert informasjon 6. november

Innhold

Informasjon fra Birkenes legesenter og oppdatering om smittesituasjonen

Birkenes legesenter

Pasienter ved Birkenes legesenter som ikke har time og som trenger å kontakte legesenteret, bes gjøre dette per tlf. Pga. smittesituasjonen er det ikke ønskelig at pasienter uten time møter fysisk opp på legesenteret. Resepter, timebestilling o.l. kan ordnes via tlf. Pasienter som allerede har avtalt time hos sin fastlege bes vurdere om timen må gjennomføres ved fysisk oppmøte. Dersom konsultasjonen kan gjennomføres digitalt ta kontakt med legesenteret på tlf. eller send sms.

Smittesituasjonen i Birkenes
Det er påvist covid-19 smitte hos ytterligere en innbygger. Vedkommende er smittet av kollega i annen kommune. Smitteoppsporing er gjennomført og situasjonen er under kontroll.