Kunngjøring av vedtak og opplysning om klagerett i navnesak 2020/521 – Brattefoss og Brattefossheia i Birkenes kommune

Innhold

Kunngjøring om vedtak i navnesak

Kartverket har gjort vedtak i ovennevnte navnesak, se deres vedtaksbrev vedlagt.

 Kommunen er pliktig til å bruke den vedtatt skrivemåten.

Om klagerett

Offentlig organ, og lokal organisasjon med særlig tilknytning til stedsnavnet, har klagerett i forhold til vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen.

 En eventuell klage sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

 De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Kartverket). Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

 

Vedtak i navnesak, Brattefoss og Brattefossheia i Birkenes kommune