Nå ruller bredbåndtoget

Innhold

Nå er endelig bredbåndsutbyggerne på banen i Birkenes. Da må folk kjenne sin besøkelsestid, påpeker ordfører Gyro Heia og prosjektleder Aud Hellen Bergland.

Bredbåndssatsing 2021 Gyro og Aud

TOGFØRERE: Nå går bredbåndstoget i Birkenes, med ordfører Gyro Heia og enhetsleder for kommunikasjon og kultur Aud Hellen Bergland som to av pådriverne fra kommunens side.

Birkenes kommune har gjennom flere år jobbet med å bedre bredbåndsdekningen i egen kommune, men ingen utbyggere har bitt på. Utbyggerne har ansett det som for kostbart og risikabelt å bygge ut bredbånd i en kommune med mye skog og store avstander mellom grender med relativt få husstander. Etter at kommunen satte ned ei egen bredbåndsgruppe bestående av ordfører Gyro Heia (Sp), Anders Snøløs Topland (Sp), Arild Windsland (H), Aud Hellen Bergland (enhetsleder kommunikasjon og kultur) og Andreas Brovig (daglig leder for it-tjenesten for Lillesand og Birkenes kommune), ble det imidlertid fart i sakene.

Tøffe forhandlinger

Med Bergland som kompromissløs forhandler har kommunen i samarbeid med Det Digitale Agder (DDA) framforhandlet intensjonsavtaler med Telenor om utbygging av bredbånd på Håbbesland og Røynås.

– Vi måtte presse hardt på for å få til dette, og Aud gjorde en fenomenal jobb i forhandlingene, roser ordføreren. Med intensjonsavtalen i boks går nå representanter for Telenor fra dør til dør og inngår avtaler med beboere i disse to områdene. Telegiganten krever ja fra minimum 70 prosent av husstandene før de begynner å bygge ut.

Utbyggingen, som finansieres ved hjelp av statlig tilskudd fra DDA og kommunalt tilskudd fra Birkenes kommune, er altså avhengig av at birkenesingene tegner seg som abonnenter.

– Kommunen har satt av to millioner i året til dette, så nå må folk kjenne sin besøkelsestid, oppfordrer ordfører Gyro Heia.

Utbyggerne bestemmer

Telenor vil på eget initiativ bygge ut kommersielt bredbånd i Herefoss og Ydderdalen – fra Flakk til kommunegrensa mot Kristiansand. Ytterligere tre prosjekter er gått videre i første runde av anskaffelsessaken som DDA fører for alle kommunene i Agder, og vil bli forhandlet om kommende uke. Disse er Ogge-Skreros, Senumstad-Furholt og Vassbotn-Klepp. Da gjenstår kun tre av prosjektene som ble lagt ut på anbud i 2020: Birkeland-Søre Herefoss, Engeslandsområdet og Mosfjell.

– Vi har noen prosjekter som ikke er gått videre, og vi skal ikke glemme dem, lover Aud Hellen Bergland.

Ordfører Gyro Heia presiserer at det er utbyggerne og de kommersielle aktørene som velger ut områder som kan bygges ut, det er ikke kommunen som avgjør dette. Hun minner også om at bredbånd ikke er en lovpålagt tjeneste.

– Jeg håper derfor innbyggerne vet å sette pris på at kommunen legger ned såpass mye arbeid og penger i dette, sier Heia.

Forstår frustrasjonen

Samtidig forstår Heia og Bergland innbyggernes frustrasjon over manglende bredbåndsdekning.

– Innbyggerne har helt rett i at det ikke er bredbånd og ikke fiber ute i bygdene. Vi har stor forståelse for innbyggernes frustrasjon og støtter dem hundre prosent. Utfordringen er å forklare hva som er kommunens ansvar og ikke, påpeker Bergland. Hun opplyser at kommunen har en bredbåndsstrategi på trappene. Denne vil bli lagt fram for politikerne i kommende møterunde.

– Bredbåndsstrategien er viktig, for den forplikter kommunestyret til å sette av en årlig sum til bredbåndsutbygging, understreker Aud Hellen Bergland, enhetsleder for kommunikasjon og kultur i Birkenes kommune.