Nå blir det sommeraktiviteter for ungdom

Innhold

Med 98.000 kroner i støtte fra Gjensidigestiftelsen blir det fritidsaktiviteter for ungdom minst ei uke i sommer i regi av av Joker fritidsklubb.

Gjensidigestiftelsen - Støtte til Joker fritidsklubb

APPLAUS FRA 9B: Niendeklassingene var hjertelig tilstede for å hylle Gøran Frigstad. Den driftige klubblederen fikk overrakt sjekk og blomster fra Gjensidige-stiftelsen av ordfører Gyro Heia. (FOTO: Birkenes kommune)

Det var mildt sagt stor stemning i kantina på Valstrand skole på Birkeland da ordfører Gyro Heia overrakte sjekken på vegne av Gjensidigestiftelsen tirsdag morgen. Da klubbleder Gøran Frigstad entret lokalet runget applausen mot ham fra elevene i klasse 9B. Med hjelp av klubbassistentene sine har klubblederen planer om å arrangere fritidsaktiviteter for ungdom minst ei uke i sommer. Fritidsklubben ønsker å gjennomføre volleyballturnering, rebusløp, grillkvelder, strandsamling og utekino. På ønskelista står også innkjøp av ei Slip’n Slide vannsklie.  

Imponert over engasjementet

Gjensidigestiftelsen ble imponert over engasjementet i søknaden fra Joker Fritidsklubb, som var en av 1200 søknader fra hele landet som kom inn før fristen 9. mars: «Det er med stor glede Gjensidigestiftelsen innvilger søknaden og beløpet. Med innvilga søknad blir det et åpent tilbud til ungdom mellom 13-18 år. Alle aktivitetene er gratis, og det er gå-/sykleavstand fra de fleste husstander. Søker er villig til å tilrettelegge for å hente ungdom som bor lenger vekk ved behov. Ungdommen blir oppdatert via Spond-appen, der er det en gruppe med 160 medlemmer per dags dato. Joker Fritidsklubb vil også bruke sosiale medier som Instagram og Facebook, samt plakater», heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Siden etableringen i 2007 og fram til i dag har stiftelsen tildelt rundt 2,8 milliarder kroner til omtrent 9.500 ulike prosjekter. Målet med tildelingene under vignetten «Gode sommeropplevelser for barn og unge» er at de skal bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser for denne aldersgruppen. I år er det også flere prosjekter hvor ungdom får muligheten til å ha betalt sommerjobb. 

Gjensidigestiftelsen - Støtte til Joker fritidsklubb 2

100.000-KRONERSSMIL: En fornøyd Gøran Frigstad med favnen full av blomster og sjekken på 98.000 kroner fra Gjensidige-stiftelsen. (FOTO: Birkenes kommune)