Koronavaksine – få plass i køen

Innhold

I forbindelse med vaksinering mot covid-19 har Birkenes kommune anskaffet et digitalt system som gjør det mulig for innbyggerne å sette seg på venteliste for vaksinering. Når du som innbygger har registrert deg, vil du etter hvert bli tildelt time for vaksinering. Vaksinen er helt gratis.

Trykk på bildet for å registrere deg:

Registrering

Dersom du ikke kan bruke digitalt skjema for å registrere deg, kan du ringe vaksinetelefonen på telefonnummer 475 06 943 mellom kl. 09.00 og 14.00.

  • Tildeling av time for dem som står i vaksinasjonskø vil skje på bakgrunn av nasjonale retningslinjer, basert på hvor mange vaksiner kommunene vil motta. Alle innbyggere i kommunen som ønsker vaksine bes registrere seg.
  • Vi ønsker at alle innbyggere registrerer seg uavhengig av hvor i prioriteringskøen man befinner seg. Er du midlertidig bosatt i kommunen har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg da på lik linje med innbyggerne i kommunen.
  • Du kan registrere deg selv, eller registrere plass i køen på vegne av andre.
  • Selv om du ikke har registrert deg i vaksinasjonskø vil du motta SMS eller brev i posten når det er din tur for vaksine.
  • Det er kort varsel ved tildeling av time. Dette skyldes at vaksinene har kun 5 dagers holdbarhet etter at den blir distribuert ut fra de sentrale lagrene. Ved tildeling av første time vil det også settes opp time til dose nr 2, cirka 3 uker etter første dose. På grunn av kort holdbarhet på vaksinen er det viktig at tildelte timer benyttes.
  • Vaksineringen vil foregå på Idretthuset, Strøget 153, Birkeland. Foreløpig vaksinerer vi på dagtid i ukedagene. Fra april vil vi tilby vaksinering på ettermiddag/kveld.
  • Er vaksinen trygg? Ja. Vaksinene er grundig testet og godkjente. Les mer om det her.
  • Etter vaksinasjonsforskriftens § 2 (1) og smittevernloven § 3-8 (2) skal kommunene tilby og gjennomføre vaksinasjon. Ifølge beredskapslovgivningen (2-6) plikter kommunen å sørge for nødvendig vaksinasjon av kommunens innbyggere i en pandemisituasjon. 

Dette er våre anslag for når det er din tur. Anslaget avhenger av godkjenning av nye vaksiner, antall mottatte vaksiner og øvrig kapasitet. 

Koronakalender

 

Mer informasjon om vaksine og vaksinering finner du HER