Kommunen ønsker samarbeid med private eiendomsutviklere

Innhold

Birkenes Kommune ønsker å gå i dialog med private utbyggere, tomteutviklere og utleiere om fremtidig samarbeid om boligtilbud til eldre og eventuelt andre personer med boligbehov.

Kommunen inviterer i den forbindelse til informasjonsmøte på møterom Himmelsyna (inngang ved helsestasjonen) den 18. november klokken 16.00 for å informere om hvilke fremtidige behov kommunen har for boliger samt lytte til tilbydere og besvare spørsmål om dette emnet.

Husbanken er en sentral samarbeidspart for kommunen når det gjelder boligtilbud, og de vil også være til stede for å informere og svare på spørsmål.

Send gjerne spørsmål og synspunkter på forhånd til morten.nilsen@birkenes.kommune.no, slik at kommunen kan forberede seg på spørsmålene og synspunktene deres. Påmelding sendes også til morten.nilsen@birkenes.kommune.no