Kommunen har god testkapasitet

Innhold

Det er daglig testing på Birkenes legesenter. For å bli testet ringer du Birkenes legesenter (37 27 89 80) og får beskjed om oppmøtetid og -sted og hvordan du skal opptre.

De som har mulighet møter i bil og sitter i bilen til legen kommer ut. Det gis også informasjon om at en må være i karantene til prøvesvar foreligger. Svar på prøven kommer vanligvis 1-2 dager etter at prøven er tatt. En kan gå inn på helsenorge.no for å sjekke prøvesvar. Dersom prøven er positiv blir en kontaktet. Legesenteret kan også kontaktes for prøvesvar.

Omsorgsboliger/boliger er åpne for besøk på beboernes rom. Fellesarealene benyttes ikke til besøk.

Ytterdørene på sykehjemmet er låst, men sykehjemmet er åpent for besøk. Besøk på sykehjemmet må avtales med personalet, tlf. 37 28 15 80.