Komfyren stod for over hundre utrykninger i 2020

Innhold

Brann- og redningsvesenet i Agder rykket i fjor ut til 124 branner og branntilløp på komfyren, i hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.

Komfyrvaktkampanjen 2021 - illustrasjonsbilde NETT

BRANNINSPEKTØR: Geir Beurling og kollegaene i brannvesenet har plassert ut brente komfyrer i regionen for å øke fokuset på komfyrbranner. (FOTO: Kristiansandsregionen brann og redning IKS)

– Mange sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til. Det kan fort gå fra matos til farlige branngasser og i verste fall kan det oppstå brann, sier Hans Arne Madsen, leder brannforebyggende avdeling i Kristiansandsregionen brann og redning IKS.

Krav til komfyrvakt i nye boliger

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og når det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt i elektronikkbutikker, kjøkkenbutikker og i nettbutikker.
– De fleste komfyrbranner skyldes uoppmerksomhet og ikke tekniske feil ved produktet. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier Madsen.

Slik fungerer komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

– Hold oppsikt under matlaging og skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt. Det er også viktig å rengjøre ventilator jevnlig og passe på at det ikke ligger brennbare ting i nærheten av koketoppen, sier Madsen.

Komfyrvaktkampanjen

Onsdag 10. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å øke oppmerksomheten om de mange komfyrbrannene. Under kampanjen vil brann- og redningsvesenet og det lokale eltilsyn ha lokale aktiviteter over hele landet. Komfyrvaktkampanjen er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper.

Les mer om komfyrvakt på sikkerhverdag.no.

(Pressemelding fra KBR (Kristiansand brann og redning))