«Katerås» eller «Katterås»?

Innhold

Statens kartverk har reist navnesak for to stedsnavn i Birkenes og ett i Lillesand. Nå får kommunen, grunneiere, tomtefestere og lokale organisasjoner anledning til å uttale seg om skrivemåten.

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

 • Katerås / Kateraas / Katterås / Katteraas (gard 143)
 • Katerås / Kateraas / Katterås / Katteraas (bruk 143/1)
 • Katerås / Kateraas / Katterås / Katteraas (bruk 143/2)
 • Katerås / Kateraas / Katterås / Katteraas (bruk 143/3)
 • Kateråsåna / Katteråsåna (elv)
 • Kateråskjerra / Katteråskjerra (myr)
 • Kateråslonane / Katteråslonane (tjern)
 • Kateråsbakken / Kateråsbakken (bakke) (ligger i Iveland kommune)
 • Kateråsmyrane / Kateråsmyrane (myr) (ligger i Iveland kommune)

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

 • Følsvann / Følsvatn / Føllsvann (gard 19)
 • Følsvann / Følsvatn / Føllsvann (bruk 19/1)
 • Følsvann / Følsvatn / Føllsvann (bruk 19/2)
 • Følsvann / Følsvatn / Føllsvann (bruk 19/3)
 • Følsvann / Følsvatn / Føllsvann (bruk 19/4)
 • Følsvann / Følsvatn / Føllsvann (bruk 19/5)
 • Følsvannet / Følsvatnet / Føllsvannet / Føllsvatnet (vann)

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

 • Rissholmen / Risholmen (holme i sjø)

 

Klikk på lenkene for å se brev fra Kartverket om hver enkelt navnesak:

KATERÅS

FØLSVANN

RISSHOLMEN

Innspill til navnesakene må være Birkenes kommune i hende senest 30. november 2020.

Innspill sendes Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland eller postmottak@birkenes.kommune.no.