Informasjon om Koronavaksine

Innhold

Birkenes kommune planlegger for koronavaksinasjon og sendte vaksinasjonsplan til Fylkesmannen fredag 18.12. Vi er godt forberedt for å gjennomføre vaksinasjon av innbyggerne.

Når vi har mer informasjon om når vi mottar vaksinene, vil vi informere om hvilke grupper som skal vaksineres og rekkefølgen mellom disse. Det vil også sendes ut brev til den enkelte med informasjon omkring vaksinasjon og timebestilling.

Birkenes kommune har ansvar for vaksinering av alle innbyggerne, også de som har fastlege i annen kommune.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. Vaksinasjon vil foregå på Idrettshuset. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Prioritering

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering: 

  • Beboere i sykehjem
  • Eldre over 65 år der de eldste prioriteres først; over 85 år, 75-84 år, 65-74 år
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. 

Behov for frivillige

Når kommunen starter vaksinasjon mot Covid-19, vil det være behov for frivillige som kan hjelpe til med å påse at smittevernregler overholdes på venterom, og observere de som har fått vaksinen.

De som kan bidra med dette kan melde seg til Frivilligsentralen på deres nettside www.birkenes.frivilligsentral.no

eller tlf. 91364595 eller til frivillig@birkenes.kommune.no

Helsepersonell som kan bidra med vaksinering bes ta kontakt med Monica Flaa Birkeland tlf. 95149938

monica.flaa.birkeland@birkenes.kommune.no

 

Mer informasjon om koronavaksine finner du her:

https://www.fhi.no/kvp