Informasjon fra kriseledelsen

Innhold

Status for Birkene kommune er pr 12.11.20:   

 

Antall personer smittet og i isolasjon:   
Antall personer i karantene: 12 

 

Birkenes kommune har full kontroll på situasjonen.  

 

Vi ønsker å finne en balansegang mellom normal drift og trygghet for våre innbyggere.   

Aktiviteter og treffpunkt for barn og ungdom ønsker vi så langt det er mulig å opprettholde   

Kriseledelsen vil gjøre fortløpende vurderinger hvis situasjonen endrer seg.   

   

Den enkelte innbygger bes om å holde seg hjemme, samtidig som samfunnet ellers er relativt åpent.  

Det stilles derfor større krav til den enkelte om å tenke gjennom egen situasjon og egne handlinger. Ansvaret hviler i stor grad på hver enkelt om å følge de rådene som gis.   

 

Mvh   

Kriseledelsen