Informasjon fra kommuneoverlegen

Innhold

13.11.20

Ny positiv smitte Birkenes.

Nærkontakt av positiv smitte tidligere i
uka. Som forventet.

Smitteimport utland, Europa. Ingen nye nærkontakter.
Full kontroll.