Hvorfor er utredning og diagnose viktig for personer med demens?

Innhold

Dette ønsker Helsedirektoratet å sette fokus på, som en del av Demensplan 2020. Målet er å bygge ned stigma og bidra til at flere som har tegn på demenssykdom blir utredet og får en diagnose.

Å fange opp personer med tegn på demens og gi en diagnose til riktig tid er avgjørende for å kunne gi personer med demens et best mulig liv. Utredning av demens og systematisk oppfølging etter diagnose er derfor kjerneelementer i regjeringens demensplan 2020.

Les mer om hvorfor utredning og diagnose er viktig for personer med demens:

INFOFOLDER