Høring: Revisjon av lokal forskrift om vann og avløpsgebyrer i Birkenes kommune

Innhold

Forslag til revisjon av lokal forskrift om vann og avløpsgebyrer i Birkenes kommune er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 20. november.

Lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Birkenes kommune ble vedtatt 18.06.2013 med virkning fra 01.07.2013. Det er behov for revisjon av forskriften etter at det i forbindelse med klage på gebyr ble påpekt at ordlyden i en av paragrafene er lovstridig. Dagens forskrift er noe uklar på enkelte områder, og administrasjonen ser derfor et behov for å ta en gjennomgang av hele forskriften. Kommunen har også i mellomtiden vedtatt standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Formålet med disse bestemmelsene er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg.

Under finner du lenke til høringsbrevet, dagens forskrift, forslag til revisjon av forsktiften og de foreslåtte endringene i tabellform.

Høringsinnspill sendes:

Birkenes kommune v/Ingvild Wangen Ankargren, postboks 115, 4795 Birkeland eller postmottak@birkenes.kommune.no

Innspill merkes med «Høringsinnspill lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer».

HØRINGSBREV

GJELDENDE FORSKRIFT

UTKAST TIL REVISJON AV FORSKRIFT

ENDRINGER – TABELL