Valgkomiteens forslag til meddommere fra Birkenes 2021-2024

Innhold

Valg- og godtgjørelseskomiteens forslag til meddommere til Kristiansand tingrett, Agder lagmannsrett og Aust-Agder jordskifterett er lagt ut til alminnelig ettersyn, jf. domstolloven § 68.

Enhver som har noe å innvende mot forslaget oppfordres å melde det innen 17.06.2020 til Birkenes kommune, Pb. 115, 4795 Birkeland, eller på epost til postmottak@birkenes.kommune.no.

 Birkenes kommunestyre foretar det endelige valget av meddommere i møte 18.06.2020.

 Valgkomiteens forslag til meddommere fra Birkenes 2021-2024