Følsvann, Katterås og Skåre er vedtatt

Innhold

Kartverket har gjort vedtak i navnesakene om Følsvann, Katterås og Skåre m.fl. Her kan du lese vedtakene og informasjon om klagerett:

Navnesakene det gjelder er:

  • Navnesak 2020/479 – Følsvann
  • Navnesak 2020/454 – Katterås
  • Navnesak 2020/484 – Skåre m.fl.

Lenker til vedtaksbrevene finner du nederst på sida.

Kommunen er pliktig til å bruke de vedtatte skrivemåtene. 

De som har klagerett er

  • Stat, fylkeskommune og kommune som skal bruke navnet i tjenesten,
  • Selskap som det offentlige eier fullt ut
  • Eieren eller festeren i saker som gjelder navn på eget gårdsbruk eller eiendom
  • En lokal organisasjon med særlig tilknytning til et stedsnavn

Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen. 

En eventuell klage sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet (Kartverket). Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen
er ute eller klagen er avgjort.

FØLSVANN

KATTERÅS

SKÅRE M.FL.