Feieavgift for fritidsboliger

Innhold

Birkenes kommune har nylig sendt ut faktura for kommunale avgifter for termin 4/2019. De som har fritidsbolig i Birkenes vil oppdage at fakturaen inneholder gebyr for feiing/tilsyn av ildsted.

For eiere av fritidsboliger i Birkenes er dette et nytt gebyr. Fritidsboliger har tidligere vært unntatt lovbestemt feiing og tilsyn. Forskrift om brannforebygging har endret dette kravet, og det betyr at kommunene nå er pålagt å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger, på lik linje som i boliger.

Krav om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger ble innført i 2016. Arbeidet med å planlegge, registrere og sette dette i system startet samme år. Den praktiske delen(utførelsen) ble startet i 2019.

Det er slik at feie- og tilsyns gebyret er fordelt på alle boliger som har fyringsanlegg, inkludert fritidsboliger.

Dette gebyret kreves inn på årlig basis uavhengig hvilket år vi utfører arbeidet. Det gjøres for å fordele kostnaden utover flere år, istedenfor at man får en betraktelig større sum etter hvert besøk.

Vi ber om at alle henvendelser vedrørende feiegebyret rettes til Kristiansand brann og redning (KBR), enten på tlf. 478 14 000 eller e-post kbr@kbr.no.

Mer info om feiing og tilsyn i fritidsboliger finner du på KBRs hjemmeside:

KBR