Få korona-informasjon på flere språk

Innhold

Klikk på lenken under for å lese regjeringens pressekonferanser og pressemeldinger med informasjon om koronasituasjonen, anbefalinger og tiltak på arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og urdu.

PRESSEKONFERANSER OG PRESSEMELDINGER

Oversatte pressemeldinger fra pressekonferansen mandag 15.3.2021 er lagt ut her

Pressekonferansen om smittesituasjonen i Viken oversatt til flere språk er lagt ut her

Informasjon om tiltaksnivåene er lagt ut her