Ett år med korona

Innhold

I disse dager er det litt over ett år siden det norske samfunnet stengte ned på grunn av covid-19-viruset. Hvordan har året vært for ordfører Gyro Heia?

Gyro med tekoppen

HÅPER: Gyro Heia håper på lettelser I koronarestriksjonene i løpet av sommeren. – Men det avhenger helt av om hele den norske befolkningen klarer å ha kondisjon til å følge retningslinjene som gis framover for å redusere smitten i landet enda mer, presiserer ordføreren.

– Det har vært alt annet enn jeg så for meg, svarer ordføreren. Hun så for seg at politiske møterunder ville gå sin gang, at hun kunne ha kontakt med innbyggerne som før, at hun kunne ha møter med innbyggere og organisasjoner, at hun kort og godt kunne være med folk. Men:

– Det ble liksom ingenting av det.

Unik situasjon

Det er vel ingen overdrivelse å si at ingen birkenesordfører har opplevd å stå i en lignende situasjon som Gyro Heia gjorde for et drøyt år siden. Så hva husker hun av den første nedstengningen?

– Jeg husker jeg fikk en henvendelse fra en innbygger som ba meg ta tak og få stengt skolene. Det var én eller to dager før 12. mars. Det var danna ei foreldregruppe på facebook som tok til orde for å stenge ned skolene, minnes Heia. Hun tok henvendelsen med seg til møtet i kommunens kriseledelse 11. mars. Her ble det klart at regjeringen ville holde en pressekonferanse om covid-19-viruset dagen etter.

«Skjer dette virkelig?»

– Da fikk vi vite mer om alvorlighetsgraden, og da heiv vi oss rundt og fikk stengt skolene og barnehagene dagen etter, forteller ordføreren.

– Hva tenkte du da om situasjonen landet sto midt oppe i?

– Jeg tenkte «skjer dette virkelig?».

Så gjorde hun seg noen tanker.

– Jeg er jo interessert i historie, og tenkte at dette må være det kraftigste som har skjedd i Norge i fredstid. Og det var det jo.

Mer familietid

– Hvordan har året vært for deg og familien?

– Roligere. Vi har fått mer tid med ungene på kveldstid, for de har ikke vært med på så mye aktiviteter. Men det har også krevd mer av oss som foreldre, for at vi skal kunne være trygge på at de klarer å følge med på skolen. Jeg synes faktisk det har vært litt deilig familiemessig. Ungene har sagt sjøl at det var godt med en pause i aktiviteter mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, men nå holder det, nå er de glade for å være i gang igjen.

Har ikke tatt «en Erna»

– Er du flink til å overholde koronaanbefalingene og -restriksjonene sjøl?

– Jeg har prøvd så godt jeg kan, virkelig. Jeg syns det er vanskelig å oppfordre folk til ting, så gjør jeg det ikke sjøl. Jeg har helt sikkert ikke vaska hendene alltid som jeg skulle, og jeg har sikkert vært nærmere folk enn én meter, men jeg har prøvd så godt jeg kunne.

– Du har ikke tatt «en Erna»?

– Nei, jeg har sjøl takka nei til å være med i 40-årskalas og skidager med flere familier. Ingen er perfekt, og alle sitter i glasshus, men alle gjør så godt de kan, svarer ordføreren diplomatisk.

Ikke bare negativt

Hun tror koronapandemien har gjort noe med folk.

– Jeg tror folk er blitt mer glade i omgivelsene sine, nærområdene sine. Jeg tror folk har lært seg å sette pris på de små tingene i hverdagen, som er gratis. Folk har fått ned pulsen litt. Så har vi fått en framgang i digitale ferdigheter som sikkert hadde tatt oss fem år ellers. Folk har lært seg å være med i digitale møter, legekonsultasjoner på nett, søke opp informasjon, forklarer Gyro Heia.

Imponert over birkenesingene

Hun er mektig imponert over hvordan birkenesingene har respondert på de pålagte restriksjonene.

– Jeg synes folk har vært sååå flinke! De har søkt svar hvis de har vært usikre og respktert anbefalingene i veldig stor grad, framholder ordføreren. At det skjer glipper er ikke til å unngå, påpeker hun, men skynder seg å legge til:

– Folk har generelt vært veldig, veldig flinke. Jeg synes det virker som om de virkelig bryr seg om hverandre, og det synes jeg er veldig fint. Nå er vi i den tredje bølgen, og folk begynner selvfølgelig å bli lei, men de gjør det for det, sier ordføreren. Hun har imidlertid en bekymring.

– Jeg er bekymra for folk som kan ha falt utafor, for folk som ikke har fått det tilbudet de er avhengige av, som ikke har fått god nok oppfølging. Vi gjør dugnaden for helheten, men vi mister noen på veien, så vi må bare være sikre på at vi får fanga dem opp igjen, påpeker hun.

Håper på en bedre sommer

Gyro Heia tror vi må leve med koronarestriksjoner ut dette året, men håper på lettelser i løpet av sommeren.

– Men det avhenger helt av om hele den norske befolkningen klarer å ha kondisjon til å følge retningslinjene som gis framover for å redusere smitten i landet enda mer, understreker hun.

– Hvor er vi om ett år?

– Jeg drømmer om at jeg kan håndhilse på mennesker jeg møter, at jeg kan gi en klem når det passer seg og at vi kan omgås dem vi sjøl vil, at vi kan bevege oss fritt i folkemengder. Jeg tror at vi er tilbake til normalen når alle har fått tilbud om vaksine, sier hun og sender følgende velmente formaning til sambygdingene:

– Hold ut litt til. Jeg tror vi snart er i mål.