Digitalt informasjonsmøte om bredbånd

Innhold

Det var først planlagt for et fysisk folkemøte, men pga Covid-19 situasjonen ser vi oss nødt til å gjennomføre møtet digitalt.

Hensikten med møtet er å informere om kommunens arbeid, og om hvordan vi i samarbeid med innbyggerne kan få til økt fiber/bredbåndsutbygging. 

Dato: 17.november Klokka: 19.00

Møte vil bli streamet direkte via vår nettside, www.birkenes.kommune.no

Det vil bli liggende tilgjengelig på nettsiden fremover.

Har du spørsmål?

Det gis mulighet til å sende inn generelle spørsmål knyttet til bredbåndløsninger, på forhånd. Disse vil bli besvart i møtet (spørsmål vedr. egen eiendom kan dessverre ikke besvares i møtet).

Spørsmål til Telenor vedr. nedlegging av kobbernettet sendes inn på forhånd. Telenor kan ikke gå inn å besvare spørsmål om konkrete eiendommer i møtet, men vil besvare spørsmål vedr. områder.

 

Send inn spørsmål på forhånd: på epost til aud.hellen.bergland@birkenes.kommune.no , innen søndag 15.11.20.

 

Program: 

  • Velkommen og innledning ved ordfører Gyro Heia
  • Offentlig finansiering av bredbåndsutbygging – ved Anders Snøløs Topland
    • Presentasjon av kommunens arbeid med bredbåndsutbygging ved Gyro Heia
    • Telenor om nedlegging av kobberlinjer
    • Suksessfaktorer og erfaringer fra nabokommunen ved Andreas Brovig
  • Svar på innkomne spørsmål

 

Varmt velkommen! 

Gyro Heia Ordfører og bredbåndsgruppen