Covid-19 informasjon 25.03.21

Innhold

Torsdag 25. mars er det innført strengere nasjonale regler og anbefalinger for hele landet.

Birkenes kommune har samtidig en egen lokal forskrift for smittevern, ettersom vi over tid har vært del av en region med høy smitte.


Merk:

•Der den lokale forskriften i Birkenes er strengest, gjelder den.

•Der nasjonale regler er strengest, gjelder de nasjonale reglene.

 

Fra og med 01.04.21 gjelder kun nasjonale regler.

Lokal forskrift gjeldende til 31.03.21

https://www.birkenes.kommune.no/nyhetsarkiv/forskrift-covid-19/

 

De nasjonale reglene og rådene finner du her:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/

 

Birkenes kommune har fått mange spørsmål om besøk.

De nasjonale anbefalingene for besøk og sosial kontakt er:

• Alle bør begrense sosial, fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 2 gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

•Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste  venner.


Det gis også råd om at en skal ha få sosiale kontakter og de samme over tid. Det anbefales maks ti sosiale kontakter per uke.

Det oppfordres å møtes utendørs, dersom det er mulig.

Hold kontakt med familie og venner. Finn gjerne andre måter å være sosial på enn å møtes fysisk.

Du kan lese flere råd om koronahverdagen her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-for-koronahverdagen/?fbclid=IwAR3gRkXHdXG5QHZt8Tt6nDBfmSMl962z_3qSg-RWdpNeLHlN2Mc-V_BVk3c#sosial-stotte-og-hyggelige-aktiviteter