Covid-19 informasjon 24.03.21

Innhold

Kommuneoverlegen melder:

Inn mot påske er smittesituasjonen i Birkenes veldig bra.

Status:
Isolasjon: 0
Karantene: 2


Takk til alle innbyggere for den gode jobben dere gjør for å begrense smitte.

Det viktigste vi alle fortsatt gjør er:

  • Hold avstand
  • Vask hender
  • Test deg ved mistanke om      smitte
  • Hold deg hjemme når du er syk


Det er lav terskel for testing ved Birkenes legesenter!

Vi minner om at det fortsatt er svært viktig å følge opp lokale tiltak og anbefalinger.

Lokal forskrift som ble vedtatt av formannskapet 17.03.21.

Lokal forskrift gjeldende 17.03-31.03

 

Nyttige lenker:

FHI (Folkehelseinstituttet) https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Nasjonale tiltak https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/