Covid-19 informasjon 22.04.21

Innhold

Kommuneoverlegen melder om:

Isolasjon: 3
Karantene 23

Det viktigste vi alle fortsatt gjør er

  • Hold avstand
  • Vask hender
  • Test deg ved mistanke om smitte
  • Hold deg hjemme når du er syk

Er du usikker når det gjelder karantene, kan du lese mer her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/karantene

 

Les mer om regler og anbefalinger her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/