Covid-19 informasjon 19.03.21 kl:12.00

Innhold

Kommuneoverlegen melder om:

Det er ikke meldt om nye smittede i Birkenes siste dagene og situasjonen er under kontroll. De fleste som ble smittet i utbruddet for 2 uker siden er nå ute av isolasjon. Status nå er:


Isolasjon: 4
Karantene: 10

Vi vil igjen takke innbyggerne for god innsats for å begrense smitte.

God helg!

Det viktigste vi alle fortsatt gjør er:

  • Hold avstand
  • Vask hender
  • Test deg ved mistanke om      smitte
  • Hold deg hjemme når du er syk


Vi minner om at det fortsatt er svært viktig å følge opp lokale tiltak og anbefalinger.

Lokal forskrift som ble vedtatt av formannskapet 17.03.21.

Lokal forskrift gjeldende 17.03-31.03

 

Nyttige lenker:

FHI (Folkehelseinstituttet) https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Nasjonale tiltak https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/